Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabídka služeb:

 • Měření geometrických a mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot v laboratoři „in situ“
 • Poradenské a konzultační služby, zabývající se inženýrskými problémy
 • Experimentální zkoušky, zkoušení a vyhodnocování partikulárních materiálů, konstrukčních detailů a prvků, prováděných na zkušebních modelech, poloprovozních dílech, nebo na reálných konstrukcích
 • Problematika pevnostních výpočtů zásobníků a sil, strategie konstrukčních řešení pro dosažení procesu
 • Diagnostika konstrukcí zásobníků a sil, případně problematických inženýrských děl s poruchami toku, měření tokovosti hmot

Oblast využití:

 • Technologie a procesy přicházející do styku, nebo jinak související se sypkými hmotami a prášky
 • Dopravní, manipulační a skladovací zařízení sypkých hmot
 • Zařízení k výrobě, třídění, zdrobňování sypkých hmot

Spolupráce s praxí:

 • Alta, a.s.
 • DSD – Dostál, a.s.
 • Farmet, a.s.
 • NOEN, a.s.
 • WISTA, s.r.o.