Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř se zabývá výzkumem znečišťujících částic v ovzduší se zaměřením na výskyt organických látek a určení sekundárního organického aerosolu.

Cíle výzkumu

 • Identifikace zdrojů znečištění ovzduší
 • Určení charakteru a vzniku částic (antropogenní a biogenní)
 • Odběr prachových částic v různých zrnitostních třídách
 • Chemické analýzy (pyrolýzní chromatografie s hmotnostní detekcí)
 • Stanovení hmotnostní koncentrace částic
 • Stanovení počtu částic v jednotlivých zrnitostních třídách
 • Identifikace spalovacích procesů analýzou uhlíkatých částic (OC/EC/BC)

Přístrojové vybavení

 • Ultra- mikrováha pro vážení filtrů
 • Analyzátor organického a elementárního uhlíku
 • Elektrický nízkotlaký impaktor ELPI+ firmy Dekati

Nabídka služeb

 • Výzkum vzorků prachových částic v rozsahu od 17nm do 10μm přístrojem firmy Dekati, ELPI+
 • Výzkum OC, EC a BC v ovzduší

Kontaktní osoba

Marek Kucbel
e-mail: 
tel: +420 597 329 331