Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Naše laboratoř se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti optiky, magneto-optiky a opto-spintroniky. Jsme schopni charketerizovat a modelovat optickou odezvu nanostrukturovaných povrchů, a to v širokém spektru elektromagnetického záření, konkrétně od THz záření až po UV část spektra. Členové našeho týmu se mimo jiné podílí na vývoji nových typů fotovoltaických panelů, vývoji nových světelných zdrojů využívající spinu elektronu (tzv. spinové lasery). Značná část našeho kolektivu také rozvíjí výzkum v oblasti pump-probe technik za využití femtosekundového laseru, konkrétně se jedná o terahertzovou spektroskopii a magneto-optiku v časové doméně.

Výzkumnná činnost

  • optická a magneto-optická charakterizace materiálů
  • modelování, návrh a charakterizace struktur tenkých vrstev, periodických systémů a metapovrchů (Vývoj pokročilých difraktivních struktur pro holografické ochranné prvky. Texturované povrchy pro fotovoltaické aplikace)
  • studium spintronických laserových emmitorů a spintronických struktur obecně
  • terahertzová ellipsometrie v časové doméně

Teoretický výzkum a optické modelování je podpořeno experimentálním vybavením v našich laboratoří. Pro náročné numerické modely využíváme infrastrukturu IT4I a dostupné softwarové vybavení.  Nanostruktury připravujeme v laboratoři optické litografie a depozice tenkých vrstev. Pro charakterizaci materiálů a struktur využíváme experimentální zázemí laboratoře optické spektroskopie a elipsometrie. V laboratoři ultrakrátkých laserových pulzů využíváme femtosekundový pulsní laser ke generací a detekcí terahertzových vln což je základ pro terahertzovou ellipsometrii v časové doméně a dále pro pump-probe magnetooptické měření.

Spolupráce

Kontakt

Ing. Lukáš Halagačka, Ph.D.
e-mail: 
tel.: +420 596 999 547

Výzkumný tým

Přístrojové vybavení

Publikační činnost