Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřena na přípravu a modifikaci nanočástic a jejich kompozitních funkcionalizovaných struktur. Při našem výzkumu aplikujeme nejen standardní fyzikální a chemické metody v procesech top-down a bottom-up, ale ve zvýšené míře rovněž extrémní fyzikální působení ve zcela nových patentovaných přístrojích vlastní konstrukce.

Hlavními směry výzkumu jsou dezintegrace a exfoliace nanočástic; proces agregace nanočástic do lamelárních struktur s vysokým specifickým povrchem; příprava polovodivých sorpčních nanostruktur s vysokým specifickým povrchem a antimikrobiální aktivitou za použití ionizačního záření; příprava sorbentů regenerovatelných fotokatalyticky viditelným světlem; depozice sorpčních a fotokatalytických nanostruktur na nanovlákna a nanofiltry; speciální metody separace a nanofiltrace v elektrickém poli.

Nanomateriály jsou dále charakterizovány širokým spektrem analytických metod jako např. SEM/EDX, TEM, UV-VIS, DRS a PL spektroskopie, photocurrent spektroskopie, DLS analýza, BET analýza a řada dalších. Novým patentovaným zařízením je fotokatalytický reaktor s vláknovým UV-VIS spektrometrem pro zcela bezzásahová měření fotokatalytické kinetiky v kapalinách v režimu in-situ.

Výzkumné zaměření

  • dezintegrace a exfoliace nanočástic a lamelárních nanostruktur
  • agregace nanočástic do lamelárních struktur s vysokým specifickým povrchem metodou řízené sublimace a její počítačové simulac
  • vývoj polovodičových nanokompozitů pro chemickou a biologickou kontrolu polutantů aktivovaných viditelným světlem
  • příprava a charakterizace polovodičových nanostruktur s vysokým specifickým povrchem afotokatalytickou a antimikrobiální aktivitou
  • depozice sorpčních a fotokatalytických nanostruktur na nanovlákna a nanofiltry
  • speciální metody separace a nanofiltrace v elektrickém a magnetickém poli

Spolupráce s univerzitami a institucemi

Kontakt

prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
e-mail:
tel.: +420 596 999 356

Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D.
e-mail: 
tel.: +420 596 999 356

Výzkumný tým

Patenty

Přístrojové vybavení

Publikační činnost

Core-shell nanočástice SiO2/ZnO precipitovaná na indiové fotokatodě
Komparace výsledku matematické simulace s reálným agregátem nanočástic nC60 26 nm
Lamelární agregát nanočástic nC60(26 nm) 145 m2g-1
Lamelární core-shell nanolamely Si/ZnO po kalcinaci
Nanočástice Ag na lamelárním agregátu
Nanodrátky ZnO po kalcinaci sublimátu
Porous silicate nanostructure SiOZn/Cgraph 410 m2/g
PUR vlákno potažené
PUR vlákno potažené porézní nanostrukturou SiOZn/Cgraph 410 m2/g
Simulace Brownova pohybu nanočástic nC60
"Vata" lamelárních agregátů křemíkových nanočástic 148 nm SSA 154.31 m2-g -1