Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné zaměření

Vědecký tým laboratoře se zaměřuje na výzkum a vývoj nanokompozitních materiálů s využitím nanomateriálů na bázi anorganických vrstevnatých silikátů a nanouhlíků. V této oblasti byly vyvinuty technologie tenkých nanokompozitních polymerních a uhlíkatých povlaků a fólií, které zahrnují syntézy nanočástic kovů a jejich oxidů v mezivrstevním prostoru a na povrchu vrstevnatého materiálu anebo interkalace a roubování vrstevnatých materiálů organickými látkami. Dále se laboratoř zaměřuje na technologií syntézy keramických, quasi-pevných a gelových materiálů pro elektrody a elektrolyty akumulátorů elektrické energie, kde jsou využity technologie mechano-fuze a speciálních sintračních technik.

Vývoj a charakterizace nanokompozitních materiálů a nanokeramiky

 • polymerní nanokompozitní materiály na bázi přírodních materiálů
 • kompozitní materiály na bázi přírodních materiálů
 • exfoliace grafitu a modifikace grafen-oxidových částic
 • mikrocelulární oxidická a silikátová keramika, cordieritová keramika
 • biokompatibilní hydroxyapatitová keramika a její kompozity s biogenní složkou
 • mikrofluidní biosyntéza nanočástic kovů

Vedle experimentálních metod je využíváno počítačového designu nanomateriálů – molekulární simulace (molekulární mechanika a molekulární dynamika), který umožňuje interpretovat experimentální data, analyzovat a predikovat strukturu a vlastnosti nanomateriálů. Testování vlastností materiálů jako jsou antimikrobiální, elektrické nebo mechanické vlastnosti jsou realizované na základě externí spolupráce.

Poskytované služby

 • fázové a strukturní hodnocení práškových materiálů rentgenovou difrakční analýzou
 • prvková analýza pevných peletizovaných a sypkých vzorků, kapalných vzorků, tenkých filmů rentgenovou fluorescenční spektroskopií od sodíku po uran
 • termická analýza pevných vzorků v rozsahu - 170 °C až 1600 °C s možností analýzy uvolněných plynů pomocí FTIR a MS
 • strukturní analýza pevných a kapalných vzorků pomocí infračervené spektroskopie ve střední oblasti spektra
 • analýza velikosti částic a nanočástic, stanovení zeta potenciálu, stanovení velikosti měrného specifického povrchu
 • charakterizace povrchu mikroskopií atomárních sil

Spolupráce

Spolupráce s univerzitami

Spolupráce s praxí

Další aktivity

Organizátoři mezinárodní konference NanoOstrava.

Kontakt

doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
e-mail: grazyna.simha@vsb.cz
tel.: +420 597 321 572

Výzkumný tým

Přístrojové vybavení

Publikační činnost

Simultánní termická analýza (25 až 1600 °C) s analýzou uvolněných plynů pomocí FTIR a MS-SETSYS Evolution Setaram Instrumentation.
 Alumino-silikátové cenosféry dekorované grafen oxidem pro biokeramiku.
 Difraktometr Rigaku Ultima a speciální Anton Paar teplotní komora -180 °C do 400 °C a vlhkost 5 až 95 % RH při 10 °C až 60 °C.
 Nanočástice stříbra dekorované na grafen oxidu.
 Nanočástice stříbra připravené zelenou cestou fotosyntézy.
Polymerní nanokompozitní materiál na bázi vrstevnatých silikátů pro medicínskou aplikaci.
PVDF sferulit vytvořený v morfologií polymerního tenkého filmu s vermikulitem.