Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracovníci CEET se podílí na výuce studentů ve studijních programech napříč téměř všemi fakultami VŠB-TUO a v rámci všech tří stupňů studia. Zároveň se podílí na vedení a konzultacích bakalářských, diplomových a disertačních prací. Studenti mají v laboratořích CEET k dispozici moderní přístrojovou techniku a výuka v praktických cvičeních vhodně doplňuje teoretické poznatky v celé řadě předmětů. Ve velké míře jsou studenti také zapojeni do řešení projektů a praktických požadavků průmyslových podniků, což jim pomáhá získat zkušenosti v široké škále odvětví a výrobních činností.

Centrum nanotechnologií (CNT)

se podílí na výuce ve studijních programech:

  • Nanotechnologie
  • Pozemní stavitelství
  • Chemická metalurgie
  • Výpočetní vědy
  • Environmentální inženýrství

Institut environmentálních technologií (IET)

se podílí na výuce studentů na Fakultě materiálově-technologické a ve studijních programech:

  • Chemické a environmentální inženýrství
  • Nanotechnologie
  • Tepelná technika a paliva v průmyslu
  • Metalurgická technologie