Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jednou z nejžádanějších strategií pro snižování emisí CO2, jehož produkce je spojena s problémem globálního oteplování, je přeměna CO2 na jiné, užitečnější chemikálie nebo produkty na bázi paliva. Jednou z možností, jak toho dosáhnout je fotokatalýza, při které se během reakce využívá k aktivaci katalyzátoru energie fotonů ze světelných zdrojů. Fotokatalyticky lze odstraňovat i další polutanty jako N2O, NOx či VOC.

Výzkum je zaměřen na následující oblasti:

Výzkum fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti různých fotokatalyzátorů.


Fotokatalytické odstraňování N2O a NOx v reaktorech s různou geometrií.


Fotochemické odstraňování VOC v plynné fázi.