Skip to main content
Skip header

Organizační struktura

ceet_organizacni_struktura

CENET

Centrum energetického využití
netradičních zdrojů energie

CNT

Centrum nanotechnologií

IET

Institut environmentálních technologií

VEC

Výzkumné energetické centrum

Vědecká rada CEET

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Předseda Vědecké rady

Interní členové Vědecké rady:

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

Ředitelka IET, VŠB-TUO

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

Ředitel VEC, VŠB-TUO

prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. 

Ředitelka CNT, VŠB-TUO

Externí členové Vědecké rady:

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Ing. Petr Salvet

Vyncke s.r.o.

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze