Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výtěžek z vánoční tomboly opět putoval do Čtyřlístku

V rámci vánočního večírku IET proběhla také tombola, jejíž výtěžek jsme (již tradičně) zaslali do Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Jsme rádi, že budeme moci přivítat klienty centra na IET v rámci exkurze a na oplátku navštívíme i my jejich centrum.

Poděkování od ředitele Čtyřlístku PhDr. Svatopluka Aniola.

Tombola


Návštěva Západopomořanské univerzity ve Štětíně

Prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. navštívila ve dnech 10.-12.1.2023 Západopomořanskou univerzitu v polském Štětíně, kde přednesla přednášku s názvem Photocatalytic CO2 reduction.

IMG_6016_1p


VVI ENREGAT nabídne služby i v dalších letech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo financování Velké výzkumné infrastruktury ENREGAT v letech 2023-2026. Jsme rádi, že můžeme poskytovat naši infrastrukturu výzkumníkům a studentům jak českým, tak zahraničním a navázat tak na předchozí 4 roky, během nichž bylo v rámci VVI ENREGAT podáno a scháleno více než tři stovky projektů.

Více informací ZDE

35288


Návštěva University of Strasbourg

Ve dnech 11.-14.12.2022 navštívily Ing. Lenka Matějová, Ph.D. a Ing. Zuzana Jankovská, PhD. v rámci výzkumných aktivit vedoucích projektu DMS pro ITI (CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/000841) a vědeckých pracovníků (Erasmus+) laboratoře Institutu de Chimie at Procédés pour l´Energie, l´Environement et la Santé (ICPEES) na University of Strasbourg. S Dr. Benoitem Louisem a Dr. Kseniou Parkhomenko jednaly o spolupráci v oblasti využití biocharů z mikrovlnné pyrolýzy odpadních materiálů pro katalytické účely.

IMG-20221214-WA0002


2. workshop CEET

7.12.2022 proběhl 2. workshop pro zaměstnace Centra energetických a environmentálních technologií. Po úvodní přednášce prof. Stanislava Mišáka, který zhodnotil loňský rok a představil vyhlídky na rok příští, a představení spolupráce jednotlivých center v rámci výzkumných aktivit CEET, následovala diskuze u kulatých stolů, která přinesla řadu nových nápadů na výzkumné aktivity a spolupráce.

Významným hostem workshopu byla prorektorka pro vědu a výzkum VŠB-TUO prof. Jana Kukutschová, která přednesla přednášku zaměřenou na hodnocení výsledků vědy a výzkumu.

Více informací najdete zde.

2022-12-07_ceet_workshop-008

Národní centrum kompetence

Dne 30.11.2022 byly vyhlášeny výsledky druhé veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (TA ČR). Do dvou podpořených projektů - Národní centrum pro energetiku II (řešitel Centrum energetických a environmentálních technologií, VŠB-TUO) a Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století (řešitel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) je zapojen také náš institut. Tématem chemické recyklace plastů se budou zabývat kolegové z Laboratoře termochemických procesů. Laboratoř ochrany ovzduší bude zapojena do výzkumu katalyzátorů pro minimalizaci znečišťujících látek z vytápění domácností biomasou, Do výzkumu vodíkových technologií se studiem nových možností produkce a čištění vodíku se zapojí Laboratoř anaerobní digesce.

wafe-partnerske-projekty-narodni-centra-


Návštěva Technické university v Drážďanech

Dne 19.10.2022 navštívila dr. K. Klemencová a dr. B. Grycová Technickou univerzitu v Drážďanech, kde jim partneři společně řešeného projektu MiscanValue – Cornet z TUD-AST a TUD-HFT představili zpracování biomasy Miscanthus x giganteus na buničinu, vlákninu a izolační materiály.

20221019_110638


Pozvánka na workshop Role katalyzátorů pro zvýšení efektivity chemických výrob

Dne 22.11.2022 od 9:00 proběhne v prostorách ORLEN UniCRE v Litvínově workshop Role katalyzátorů pro zvýšení chemických výrob. Se svou přednáškou Potenciál termo-katalytické pyrolýzy plastů pro udržitelnou budoucnost se workshopu aktivně zúčastní také dr. Pavel Leštinský, vedoucí Laboratoře termochemicých procesů.

Pozvánka s programem ke stažení zde.

workshop


Kolegové z univerzity v Peru navštívili Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů

Institut enviromentálních technologií navštívili v rámci měsíční stáže výzkumní pracovníci z National University of Tumbes na severu Peru Dr. Gerardo Cruz a Mr. John Rimaycuna.

V rámci řešení společných výzkumných projektů Syntéza uhlíkových kvantových teček z agroprůmyslové zbytkové biomasy pomocí hydrotermální karbonizace a/nebo mikrovln, s technickými vlastnostmi vhodnými pro použití při přepravě biomolekul a IET - Excelentní výzkum navštívili partnerskou Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů pod vedením Ing. Lenky Matějové, Ph.D.

Při svém výzkumu využili zařízení velké výkumné infrastruktury ENREGAT pro syntézu uhlíkatých kvantových teček unikátním hydrotermálním zpracováním v průtočném režimu a také pro přípravu biouhlu a aktivního uhlí z banánového odpadu mikrovlnou pyrolýzou. Využili také rozsáhlého analytického zázemí IET k charakterizaci připravených materiálů a jiných produktů. Hydrotermálním zpracováním banánového odpadu, biouhlu z banánového odpadu či chitosanu v průtočném režimu bylo možné získávat uhlíkaté kvantové tečky rozptýlené ve vodném roztoku již po 1 hodině experimentu.

V této oblasti úzce spolupracovali v laboratoři s Ing. Lenkou Matějovou, Ph.D. a Ing. Ivanou Troppovou, Ph.D. Společně testovali vliv tlaku, teploty a typu kyselého prostředí na fyzikálně-chemické vlastnosti syntetizovaných uhlíkatých kvantových teček, které mají dále posloužit jako transportér specifického fragmentu RNA komárů. V oblasti mikrovlnné pyrolýzy, jež byla použita k přípravě sorbentů na bázi uhlu z banánového odpadu, spolupracovali v laboratoři kolegové z Peru s Ing. Zuzanou Jankovskou, Ph.D. a Ing. Michalem Vaštylem, Ph.D., kteří jim pomáhali nejen se správným provedením pyrolýzních experimentů, ale i s analýzou výstupních plynných produktů obsahujících nemalé množství vodíku.

Připravené sorbenty na bázi biouhlu budou testovány pro sorpci těžkých kovů a farmak z reálných vzorků pitné vody v Peru.

Peru_skupina


Stáž na Torino University

Dr. Kateřina Pacultová a dr. Tereza Bílková navštívily tým prof. Silvie Bordigy v italském Turíně. V rámci své stáže se zabývaly studiem reakčního mechanismu a charakterizací katalyzátorů pomocí in situ spektroskopických metod.

20220930_142232


Noc vědců 2022

V pátek 30.9. proběhl další ročník celoevropské Noci vědců, do níž se zapojil také náš Institut. Vědečtí pracovníci z pěti našich laboratoří si připravili tématický program plný ukázek a pokusů.

309470281_1033703233967957_3873616766783907965_n


Návštěva z Peru

V rámci řešení projektů Syntéza uhlíkových kvantových teček z agroprůmyslové zbytkové biomasy pomocí hydrotermální karbonizace a/nebo mikrovln, s technickými vlastnostmi vhodnými pro použití při přepravě biomolekulIET - Excelentní výzkum navštívili Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů Institutu environmentálních technologií Dr. Gerardo Cruz a Mr. John Rimaycuna z University of Tumbes v Peru.

V rámci plánovaného semináře, který proběhne v zasedací místnosti IET v úterý 27.9.2022 10-12.00 hod přednesou své přednášky s názvem Environmental research in the National University of Tumbes (Dr. G. Cruz) a Adsorption of lead using biochar impregnated with ZnO Nanoparticles (Mr. J. Rimaycuna). Program semináře naleznete zde. Jste srdečně zváni.


Konference ENBIO 2022

Ve dnech 6. - 8. 9. 2021 se v jihomoravské Lednici konala konference ENBIO 2022 - Energie z Biomasy, jíž se zúčastnil také kolegové z laboratoře termochemických procesů s přednáškou na téma „Chemická recyklace polystyrenu – fakta vs. mýty v literatuře“.


15th Pannonian International Symposium on Catalysis

Ve dnech 4.-8.9.2022 proběhlo 15th Pannonian International Symposium on Catalysis, na nějž se vydali členové týmu Laboratoře ochrany ovzduší, Laboratoře přípravy nanostrukturovaných materiálů a Laboratoře heterogenní fotokatalýzy. Dr. Kateřina Pacultová prezentovala výsledky svého týmu ve zvané přednášce, ostatní účastníci z IET pak v rámci posterových sekcí.

20220907_125556


Návštěva na University of Nevada, Reno (USA)

Ve dnech 22.-29.8.2022 navštívila ředitelka Institutu environmentálních technologií prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. a vedoucí týmu Laboratoře heterogenní fotokatalýzy prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Univerzity of Nevada v Renu (USA).

V rámci návštěvy představily Centrum energetických a environmentálních technologií, diskutovaly současné i budoucí výzkumné záměry a plány Institutu environmentálních technologií a možnosti bližší spolupráce s prof. Manoranjanem Misrou z Fakulty chemického a materiálového inženýrství, jehož tým se zaměřuje na environmentální aplikace a nanomateriály. Studentům i vědeckým pracovníkům z nevadské univerzity byla nabídnuta také možnost využití Velké výzkumné infrastruktury ENREGAT.

Prof. Obalová a prof. Kočí se při své návštěvě setkaly také prof. Ing. Janem Procházkou, Ph.D., předním českým vědcem a vynálezcem, který je mezinárodní špičkou v oboru nanotechnologií, presidentem České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) a ředitelem společnosti Advanced materials-JTJ s.r.o., která vyrábí nátěry FN NANO® fungující na principu fotokatalýzy. Tyto materiály pomáhají čistit města od látek znečišťujících ovzduší.

IMG-20220828-WA0003


Návštěva ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře

Během svého pobytu na VŠB-TUO v rámci programu ERASMUS navštívili prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. a doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře (Technická fakulta, Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti) Laboratoř heterogenní fotokatalýzy.

Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na případnou budoucí spolupráci.

2bb565da-1136-4a80-92cf-05600824811f (1)

Účast na konferenci CEEC-PCMS1

26.-30.7. probíhá ve Splitu 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry & Materials Science (CEEC-PCMS1), jíž se zúčastnila dr. Ivana Troppová, dr. Kateřina Klemencová a dr. Barbora Grycová s posterovými prezentacemi svých výsledků.

IMG-20220727-WA0004


Přednáška Dr. Joanny Dobrzyńske

Dne 26.7.2022 od 10:00 proběhne v zasedací místnosti IET předáška Dr. Joanny Dobrzyńske z Polska na téma „Animal waste and microwaves in a positive role”. Dr. Dobrzyńska strávila na IET v Laboratoři přípravy nanostrukturovaných materiálů 3 měsíce v rámci projektu Věda bez hranic.

Program semináře ke stažení zde.

IMG_20220726_104542


Účast na konferenci WWEM-22

Dr. Kateřina Chamrádová, Dr. Panagiotis Basinas a Dr. Veronika Blahůšková se zúčastnili mezinárodní konference 6th International Congress on Water, Waste and Energy Management (WWEM-22), která se konala 20.-22.7.2022 v Římě, kde aktivně prezentovali své příspěvky:

Dr. Kateřina Chamrádová „Modelling the methane production from corn silage pretreated with White Rot Fungi“, Dr. Panagiotis Basinas „Low- and mid-temperature pyrolysis of the anaerobic digestion solid by-product for pyro-oil and biochar generation“ a Dr. Veronika Blahůšková „Technology for optimal thermal treatment of automotive waste“.

IMG-20220815-WA0000


The 28th IUPAC Symposium on Photochemistry

Prof. Kamila Kočí, dr. Ivana Troppová a dr. Martin Reli se zúčastnili konference The 28th IUPAC Symposium on Photochemistry, která se konala 17.-22.7.2022 v Amsterdamu. Své výsledky prezentovali ve formě posterů.

IMG-20220722-WA0004


Článek o Laboratoři ochrany ovzduší

Jaká aktuální témata řeší a čím se dlouhodobě zabývají kolegyně z Laboratoře ochrany ovzduší? O tom si můžete přečíst v rozhovoru vedoucí laboratoře Ing. Kateřiny Pacultové, Ph.D. s redaktorou idnes Janou Bebčákovou v článku s názvem Ostravská univerzitní laboratoř čistí odpadní plyny.


Přednáška Andrijany Sever Škapin

Dne 30.6.2022 v 11:00 proběhne v zasedací místnosti IET přednáška dr. Adrijany Sever Škapin, která je na IET na tříměsíčním výměnném pobytu v Laboratoři heterogenní fotokatalýzy, na téma Photocatalysis and its applications from self-cleaning coatings to production of energy-rich compounds.

Jste srdečně zváni.


Návštěva AGH v Krakowě

Dne 14.6. navštívili členové Laboratoře termochemických procesů kolegy z Fakulty energetiky a paliv, Katedry technologií paliv univerzity AGH v Krakowě. Důvodem návštěvy bylo navázání spolupráce formou zapojení se do nadcházejících projektových výzev, výměny studentů doktorského studia a přípravy společné publikace.

286041557_1054170835208593_8943374803669321786_n


Ocenění za inovační řešení

Tým prof. Jozefa Vlčka z Laboratoře spalování, se kterým spolupracovala také dr. Kateřina Pacultová z laboratoře ochrany ovzduší, získal na mezinárodní výstavě inovačních řešení INTARG v Katowicích ocenění za výsledek Technology for the reduction of nitrogen oxides by ammonia in the presence of an iron oxide additive. 

Tato technologie vznikla ve spolupráci IET s firmou SMS CZ, s.r.o.

Za zabezpečení výstavy tohoto inovativního výsledku patří poděkování České hutnické společnosti, z.s.

medaile

Přednáška prof. Kamila Wichterleho

Dne 23.6. od 9:00 proběhne v budově CPIT (areál VŠB-TUO v Porubě) přednáška prof. Ing. Kamila Wichterleho, DrSc. na aktuální téma vodíkových technologií. Prof. Kamil Wichterle přijal pozvání prof. Lucie Obalové, ředitelky IET, i návrh na uspořádání přednášky pro kolegy z Centra energetických a environmentálních technologií

Abstrakt k přednášce ke stažení zde.

Jste srdečně zváni.

Kamil_prednaska_EN

SPEA11

Ve dnech 6.-10.6.2022 proběhla v italském Turíně 11. evropská fotokatalytická konference (11th European Photocatalysis: Conference of Environmental Solar Chemistry and Applications), na kterou se své výsledky vydal prezentovat i tým z Laboratoře heterogenní fotokatalýzy. 

IMG-20220607-WA0005


Návštěva Vídně

Tým z Laboratoře anaerobní digesce navštívil za podpory projektu DMS ve dnech 30.5.-1.6.2022 bioplynové stanice BIOGAS BRUCK/LEITHA GmbH&CO KG, bioplynové stanice BDI BioGAS Göss, která se zabývá zpracováním odpadů z pivovarnického průmyslu, a spalovny komunálního odpadu ve Vídni.

20220530_141107_resized (1)


Poděkování

Tři studenti 3. ročníku Střední průmyslové školy chemické akademika Heyerovského absolvovali ve dnech 16.-27.4.2022 svou praxi v Laboratoři ochrany ovzduší, Laboratoři heterogenní fotokatalýzy a Laboratoři anaerobní digesce. Jsme rádi, že jsme je mohli uvítat na našem pracovišti a současně nás velmi potěšil děkovný dopis od ředitele SPŠCH, Ing. Radima Vajdy.

Dopis poděkování za praxe RED


SVOČ 2022

Dne 20. 5. 2022 proběhla na Institutu environmentálních technologií (zasedací místnost IET 3.04) Studentská Vědecká Odborná Činnost (SVOČ). Jde o tradiční soutěž pro studenty magisterského studia Fakulty materiálově technologické, na níž prezentují výsledky svých závěrečných prací.

V odborné komisi usedla prof. Ing. Lucie Obalová, Ph,D. (ředitelka IET), prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. (vedoucí Katedry chemie a fyzikálně-chemických procesů, FMT) a prof. Ing. Michal Ritz, Ph.D. (Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů, FMT). 

Celý program naleznete zde.

20220520_112150


CHISA 2021/2022

Ve dnech 16.-18.5.2022 proběhla v nádherném prostředí barokního zámku v Liblicích 68. konference chemického a procesního inženýrství (CHISA), které se zúčastnili zástupci Laboratoře heterogenní fotokatalýzy, Laboratoře ochrany ovzduší a Laboratoře přípravy nanostrukturovaných materiálů. Své výsledky zde prezentovali ve formě posterů.

Liblice


Seminář Snižování polutantů v životním prostředí

Dne 10.5.2022 proběhl v zasedací místnosti IET odborný seminář na téma Snižování polutantů v životním prostředí, který se uskutěční v rámci řešení projektu OP VVV „SPOLUPRÁCE“, registrační číslo CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008419 a za finanční podpory České společnosti chemické – pobočky Ostrava.

Celý program je k nahlédnutí zde.

20220510_115722


10. česko-polský katalytický seminář

V pátek 29.4.2022 proběhl již 10. ročník tradičního Česko-polského katalytického semináře (program).

Sympozium zahájily prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., prorektorka pro vědu a výzkum VŠB-TUO, a prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., ředitelka IET. Během celého dne pak své výsledky prezentovali studenti a výzkumní pracovníci z Jagiellonské univerzity v Krakově, polské Akademie věd ve Varšavě, Technologické univerzity v Lodzi, LRN-NCSI Pulawy, Univerzity Komenského v Bratislavě, Univerzity Pardubice a VŠB- Technické univerzity Ostrava.

Mezi účastníky byla také řada významných vědců zabývajících se katatalytickými a fotokatalytickými procesy:

 • Prof. Dr. hab. Lucjan Chmielarz (Jagiellonská universita, Krakov),
 • Dr. hab. Inž. Jacek Grams (Technologická univerzita, Lodz),
 • Dr. hab. Inž. Agnieszka Ruppert (Technologická univerzita v Lodz),
 • Dr. Anna Srebowata (Polská akademie věd, Waršava),
 • Dr. Marek Inger (LRN-NCSI, Pulawy),
 • Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice),
 • Prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. (VŠCHT Praha),
 • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA (VŠCHT Praha),
 • Ing. Pavel Izák, Ph.D (ÚCHP AV ČR Praha).

Všem velmi děkujeme za účast.

_OMS7289


Workshop – Inovativní fotokatalytické materiály

Dne 29. 4. 2022 ve 14:00 proběhne v zasedací místnosti UA 178 přednáška Ing. Marcela Šihora, Ph.D., MBA, MSc na téma Anodization of large area Ti: versatile material for photocatalytic process. Dr. Šihor byl na půlroční stáži v laboratoři Fotoaktivních materiálů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v rámci projektu Věda bez hranic 2.0.

Jste srdečně zváni.


Zvaná přednáška Dr. Jacka Gramse

Dne 6.5.2022 v 10:00 proběhne v zasedací místnosti budovy IET přednáška Dr. Jacka Gramse (Lodz University of Technology, Poland) s názvem "Thermocatalytic conversion of lignocellulosic biomass".

Dr. Grams je odborníkem v oblasti katalytické pyrolýzy a charakterizace heterogenních katalyzátorů a také členem Vědecké rady VVI ENREGAT.


Highly cited papers 2021

Databáze Web of Science každoročně zveřejňuje seznam nejvíce citovaných článků. V roce 2021 je jedním z nejvíce citovaných autorů také náš kolega prof. Mark Rummeli.

Celý článek o úspěšných autorech z VŠB-TUO a jejich publikacích je k nahlédnutí zde.


Exkurze DECONTA

Ve dnech 13.-14.4.2022 proběhla exkurze pro studenty a zaměstnance IET v rámci projektu Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů.

První jsme navštívili Srní u České Lípy, kde probíhá sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaném historickým provozem impregnace dřeva. Druhý den nás pak zaměstnanci z podniku Deconta seznámili s metodou čištění odpadních vod pomocí kořenové čističky.

Polish_20220419_111504549


Přednáška Dr. Amera Inayata v rámci FIP Academy

Ve čtvrtek 7.4.2022 v čase 14:00 - 15:00 hod. proběhne online seminář v rámci FIP Academy. Jedním z přednášejících bude také náš kolega Dr. Amer Inayat, který představí svůj výzkum v přednášce na téma Thermo-catalytic pyrolysis of plastic wastes: A promising approach towards resource conservation and waste minimization. Jste srdečně zváni.

Pozvánku na seminář s podrobnými informacemi naleznete zde.


Přednáška Dr. Ballari 

Dne 21.3.2022 ve 13:00 proběhne v zasedací místnosti IET přednáška Dr. María de los Milagros Ballari (CONICET-UNL Argentina) na téma Chemical and bilogical air remediation by photocatalytic building materials. Dr. Ballari je na dvouměsíční stáži v Laboratoři heterogenní fotokatalýzy v rámci projektu Institut enironmentálních technologií  - Excelentní výzkum.

Jste srdečně zváni.


Výzkumná stáž na univerzitě v Calgary

Ing. Michal Vaštyl, Ph.D. z Laboratoře přípravy nanostrukturovaných materiálů se nedávno vrátil z půlroční stáže na univerzitě v Calgary (Kanada). Jaký byl jeho pobyt a čím ho stáž obohatila? O tom se rozmluvil v rozhovoru s Martinou Šaradínovou.

fileServlet

9. mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT

Ve dnech 25.-27. dubna 2022 se v jihomoravském Mikulově uskuteční 9. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT

ICCT2022-A4--poster


Konference CLAIRO

Dne 22. března od 9:30 hodin proběhne na platformě ZOOM online CLAIRO konference s názvem K životu příjemná a klimaticky odolná města organizovanou vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou.

Konference představí nové trendy přispívající k větší odolnosti měst vůči změnám klimatu. Stěžejním tématem bude nezastupitelná funkce zeleně v městské krajině a její vliv na kvalitu ovzduší. Workshopy v odpolední části pak představí hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO. Celý program naleznete zde.

V případě Vašeho zájmu se zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář. Přihlášení je možné do pondělí 21. března 2022. 

Konference proběhne v anglickém jazyce. Účast na konferenci je bezplatná.

banner-nl-clairo


I v letošním roce jsme uspořádali sbírku pro Čtyřlístek

Na začátku letošního roku jsme na IET uspořádali tradiční sbírku pro Čtyřlístek. Jsme rádi, že i díky našemu příspěvku mohou klienti centra vyrazit za kulturou, sportem nebo třeba třeba na ozdravné pobyty.

20220201_112714


Spolupráce s výzkumným centrem ORLEN UniCRE

25. a 26.1.2022 se naši kolegové zúčastnili schůzky na téma Chemická recyklace odpadních polymerů a možnosti využití katalytické pyrolýzy v této oblasti, která vyústila dohodou o spolupráci s výzkumným centrem ORLEN UniCRE a společností ORLEN Unipetrol v Litvínově.

20220126_112728


Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT má za sebou tři roky působení

Již třetím rokem je Institut environmentálních technologií na Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur ČR. 

Jaká je pozice infrastruktury ENREGAT v porovnání s ostatními velkými výzkumnými infrastrukturami? 

"Získali jsme druhé nejlepší hodnocení. V několika dílčích oblastech jsme měli nejlepší známku, takže to mě moc potěšilo. Například hodnocení potvrdilo, že naše infrastruktura má významný socioekonomický přínos, tj. že se skutečně zaměřuje na to, co je aktuálně třeba," uvádíl prof. Lucie Obalová, ředitelka IET v rozhovoru na vedavyzkum.cz.

Infrastruktury - logo


Odborný seminář 

Dne 25.1.2022 ve 13:00 proběhne v zasedací místnosti IET odborný seminář s názvem Nanomaterials in wastewater treatment, na němž představí Khawer Shafqaut, MSc. (Universita Oulu, Finsko) svůj výzkum v přednášce Catalytic reduction of Nitrate and Sulfate in industrial wastewater. 

Program ke stažení zde.


Evropský patent 

Novou metodu přípravy katalyzátorů pro odstranění oxidu dusného (N 2O) z odpadních průmyslových plynů vyvinuli naši kolegové z Laboratoře ochrany ovzduší. Po českém patentu uděleném v roce 2019 chrání metodu nově také  evropský patent.

Detaily popisuje prof. Lucie Obalová zde.

Pěny_čisté_nanesené


Workshop CEET

16.12.2021 proběhl první workshop Centra energetických a environmentálních technologií. Tento vysokoškolský ústav vznikl 1.1.2021 spojením čtyř výzkumných center, jejichž činnosti jsou zaměřeny jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Každé z těchto pracovišť má svou historii, sídlí v různých budovách, výzkumné týmy se mezi sebou běžně nepotkávají. Motivací k dnešnímu setkání bylo představení jednotlivých center, jejich týmů a aktuálně řešených vědeckých témat.

Za IET vystoupili s prezentacemi prof. Lucie Obalová, prof. Kamila Kočí, dr. Kateřina Pacultová, dr. Lenka Matějová, dr. Martina Vráblová, dr. Pavel Leštinský, dr. Jiří Rusín a Ing. Jiří Burda.

O průběhu workshopu si můžete více přečíst také zde.

Nový Prezentace Microsoft PowerPointu

Soutěž Mladý chemik ČR

Od roku 2018 jsme hrdými partnery a sponzory celostátní soutěže Mladý chemik České republiky, která je určena pro žáky 8. a 9. tříd. Naši podporu budou mít účastníci i v letošním ročníku, jehož motem je známý citát Alberta Einsteina "Podívej se do přírody a pak všechno lépe pochopíš".

mladychemik


Workshop CEET

Dovolujeme si Vás pozvat na první společný Workshop Centra energetických a environmentálních technologií - CEET, který proběhne ve čtvrtek 16. 12. 2021 online formou.

Pozvánku s programem naleznete ZDE.


Návštěva Dr. B. Louise z Univerzity ve Strasbourgu

Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉ EPIDEMICKÉ SITUACE BYLA NÁVŠTĚVA Dr. B. LOUISE ODLOŽENA, PŘEDNÁŠKA PROBĚHNE V AVIZOVANÝ TERMÍN ONLINE FORMOU. PRO POTVRZENÍ SVÉ ÚČASTI, PROSÍM, VYPLŇTE DOTAZNÍK (ZDE). ZÁJEMCŮM BUDE ZASLÁN LINK K PŘIPOJENÍ SE NA PŘEDNÁŠKU.

Ve dnech  6.-10.12.2021 přijede v rámci projektu OP VVV - Excelentní výzkum na návštěvu našeho IET, CEET, VŠB-TUO Dr. Benoît LOUIS z Institute of Chemistry and Processes for Energy, Environment and Health (ICPEES), University of Strasbourg ve Francii, kde pracuje jako CNRS Research Director.

Oblasti jeho vědeckého působení jsou následující:

 • Heterogenní katalýza
 • Zeolity a porézní materiály
 • Využití biomasy
 • C1 chemie: záchyt a přeměna CO2, přeměna methanolu na uhlovodíky

V rámci své návštěvy přednese ve středu 8.12.2021 ve 13.00 v zasedací místnosti IET svoji přednášku s názvem 'Zeolites: (still) the key players in Heterogeneous Catalysis'.

louis_b


Článek o VVI ENREGAT

Před několika dny vyšel na portálu Vědavýzkum.cz článek o Velké výzkumné infrastruktuře Enregat, která již třetím rokem slouží vědcům, výzkumným pracovníkům a studentům k realizaci komplexního výzkumu v oblasti materiálového a energetického využití odpadů pomocí procesů spalování, pyrolýzy a anaerobní digesce a v oblasti čištění vznikajících plynů katalytickými, sorpčními a fotokatalytickými metodami.

Celý text je k nahlédnutí zde.

Infrastruktury - logo


Pozvánka na seminář Anaerobic digestion of biomass and biowaste

Dne 26.11.2021 proběhne na Institutu environmentálních technologií online seminář s názvem Anaerobic digestion of biomass and biowaste. Pozvánku na seminář a program ke stažení naleznete zde

Seminář je volně přístupný všem, kteří mají o tuto problematiku zájem.

Kontakt: katerina.chamradova@vsb.cz .


Odborná přednáška na téma How to promote your research

Dne 10.12.2021 v 11:00 přednese dr. Carlos V. Melo, který přijal pozvání prof. Ing. Lucie Obalové, Ph.D. na VŠB-TU Ostrava, v budově CPIT odbornou přednášku pro vědecké pracovníky Centra energetických a environmentálních technologií na téma How to promote your research.

Pozvánku ke stažení naleznete zde.


Účast na konferenci Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP

Ve dnech 19.-21.10.2021 proběhla v Hustopečích konference TVIP2021, jíž se zůčastnily také zástupkyně za IET. Ing. Petra Wojnarová a Ing. Markéta Bouchalová, Ph.D. představily své výsledky v přednáškách s názvem Anaerobní digesce biomasy hmyzu a Příklad zvýšení produkce bioplynu a methanu aplikací biouhlu připraveného z digestátu do anaerobního fermentoru. Ing. Barbora Grycová, Ph.D. přednesla přednášku na téma Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT má za sebou již 3. rok činnosti. Konference se zúčastnila také Ing. Kateřina Klemecová, Ph.D. s vývěskou na téma Vliv procesních podmínek na kvalitu biouhlu připraveného z oddenků miscanthu.


247225549_644572409901446_8203182986402588446_n


Pozvánka na odbornou přednášku

Dne 15.10.2021 v 10:00 proběhne v zasedací místnosti IET odborná přednáška Agnieszky Wanag, Ph.D. z Fakulty technologie a chemického inženýrství Západopomořanské univerzity ve Štětíně (Polsko) na téma Application of TiO2 photocatalysts for water and air purification. Jste srdečně zváni.

Dr. Wanag je na odborné stáži v Laboratoři heterogenní fotokatalýzy v rámci projektu ENREGAT.


Workshop k projektu CLAIRO

Dne 26.10.2021 proběhne v Aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v rámci projektu CLAIRO odborný workshop pro města a obce Moravskoslezského kraje.

Program workshopu ke stažení zde.

clairo


Konference ENBIO 2021

Ve dnech 14. - 16. 9. 2021 se v jihomoravské Lednici konala konference ENBIO 2021 - Energie z Biomasy, jíž se zúčastnil také náš kolega Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. s přednáškou na téma Biouhel.

pavel_biouhel


1. slovensko-francouzský workshop 

Dne 16.9.2021 se v Bratislavě konal 1. slovensko-francouzský workshop na téma "Anorganické zlúčeniny pre environmentálne využitie: syntéza, charakterizácia a analýza", jehož se zúčastnil také náš kolega Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA.

Po přednáškách, ve kterých představilo svůj výzkum a výsledky celkem 13 přednášejících ze tří slovenských a dvou francouzských vědeckých center, proběhla exkurze na Katedře experimentální fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v Bratislavě.

marcel_SK_FR_workshop


Neformální setkání s prof. Stanislavem Mišákem

V lednu tohoto roku došlo ke splynutí Institutu environmentálních technologií s dalšími třemi vysokoškolskými ústavy Centrum nanotechnologiíVýzkumné energetické centrum a Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie za vzniku nového vysokoškolského ústavu Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), jehož ředitelem se stal prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. 

10.9.2021 proběhlo na IET neformální setkání s panem profesorem Mišákem, na němž se seznámil se zaměstnanci  a představil organizační strukturu, mise a vize CEET na následující roky.

20210910_104846

Foto: Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., vedení IET a vedoucí laboratoří.


Chemie na hradě

7. září 2021 jsme se zúčastnili Chemie na hradě, kterou každoročně pořádá Česká chemická společnost. Těší nás, že Institut environmentálních technologií může být také sponzorem této akce.

zuza_na_hrade


Odborná přednáška prof. Kamily Kočí v Bratislavě

27.8.2021 přednesla prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. ve Vědeckém Parku Univerzity Komenského v Bratislavě odbornou přednášku na téma Photocatalysis and photocatalytic reactions

IMG-20210830-WA0000


HItech kempy na IET

Během letních prázdnin jsme měli možnost půjčit jednu z našich laboratoří dětem účastnícím se HItech kempů. Společně s našimi vědeckými pracovníky měli malí vědci možnost vyzkoušet si mnoho chemických pokusů.

Polish_20210830_134058427 


Pracovní seminář k projektu MiscanValue

Ve dnech 5.-6. srpna 2021 proběhl pracovní sminář k projektu MiscanValue, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018837, podpořeného z ERDF, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt představuje realizaci kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet s cílem vytvářet bioprodukty z Miscanthu pro papírenský průmysl a alternativní zdroje energie v Ústeckém kraji a Sasku a je realizován ve spolupráci s partnery ze Saska (TUD-HFT, TUD-AST, PTS). Partneři projektu v ČR jsou VŠCHT, UJEP, IET Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a WASTen.

Pracovního semináře se zúčastnili partneři z Institutu environmentálních technologií, CEET, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ředitel projektu za českou stranu RNDr. Radek Hořeňovský, hlavní řešitelka projektu Prof. Valentyna Pidlisniuk, DrSc. a projektový manažer Vojtěch Brož. Na schůzce se řešilo průběžné plnění projektu a jednotlivé dílčí cíle. Proběhla prohlídka laboratoří.

20210806_123627


Spalovna ZEVO Chotíkov

14. a 15.6.2021 jsme navštívili spalovnu ZEVO v Chotíkově, s níž spolupracujeme v oblasti ochrany životního prostředí.

IMG-20210616-WA0001


Katalytická škola v Liblicích

Ve dnech 1.-3.6.2021 jsme se zúčastnily School of Catalysis, která již tradičně probíhala v nádherném prostředí barokního zámku Liblice. Letošní ročník byl zaměřen na charakterizační techniky využívané  v katalýze.

IMG_20210603_105108


Prezident jmenoval nové profesory

Na návrh Vědecké rady VŠB-TUO byl v květnu společně s dalšími šesti kolegy z naší univerzity jmenován profesorem doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D., jemuž touto cestou ještě jednou velmi gratulujeme.


Workshop Konverze odpadního miskanthu pro malé a střední podniky

V rámci výzkumného projektu MiscanValue (Hodnotový řetězec využití vláken miscanthu z trvale udržitelné produkce na marginálních a post-těžebních lokalitách) bude dne 26.5.2021 pořádán workshop/training s názvem Konverze odpadního miskanthu pro malé a střední podniky (program).

miscanvalue_logo_1200


Zvaná přednáška na konferenci Jornadas Peruanas de Energía Solar

Ve dnech 12.-14. května proběhne konference Jornadas Peruanas de Energía Solar (webové stránky), jíž se jako zvaná přednášející zúčastní také Ing. Lenka Matějová, Ph.D. s přednáškou s názvem Design of TiO2-based photocatalysts in various macroscopic forms for environmental pollution reduction.

Screenshot_2021-03-26 JOPES Jornadas Peruanas de Energia Solar


Výtěžek z vánoční tomboly putoval opět do Čtyřlístku

V rámci vánočního večírku je na Institutu environmentálních technologií pořádána tombola, jejíž výtěžek již tradičně putoval klientům organizace Čtyřlístek, která se stará o osoby se zdravotním postižením v Ostravě a okolí. 

Pokud situace dovolí, opět přivítáme klienty organizace na vědeckém dopoledni plném experimentů a zábavy.

čtyřlístek


Speciální číslo časopisu Frontiers in Chemistry

Prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. je jednou z editorek speciálního čísla časopisu Frontiers in Chemistry s názvem Women in Science: Chemistry 2021 (odkaz).

KamilaK_Frontiers


CHISA2021 virtually

Ve dnech 15.-18.3.2021 proběhne mezinárodní kongres CHISA2021, tento rok netradičně ve virtuální formě (webové stránky kongresu).

Protože jsme pravidelnými účastníky této konference, rozhodli jsme se nevynechat ani letošní ročník a Institut environmentálních technologií zde bude mít svůj stánek s prezentací a informačními materiály. 

Exhibition-booth-IET


Katalytický seminář 2021

Ve dnech 8.2. a 15.2.2021 proběhl již čtvrtý Katalytický seminář tentokrát pod záštitou Univerzity Pardubice.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebylo možné uspořádat setkání v Pardubicích, seminář proběhl on-line formou. Účastníkům byla představena aktuální témata z obasti katalýzy, jimiž se zabývají katalytické skupiny napříč Českou republikou (program).

Fotka seminář2021

Aerobní - anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor

Podrobný popis fungování nového poloprovozního reaktoru byl zveřejněn na webových stránkách Výzkumného ústavu pícninářství, spol.s.r.o. Troubsko. Celý text je možné zobrazit zde.


Nový bioreaktor v provozu

Nový poloprovozní bioreaktor jsme Vám již představili nyní bude sloužit pro ověřování aerobních a anaerobních biologických procesů přeměny biomasy, a to jak při mokrém, tak i při suchém procesu. Provoz takovéhoto drobečka o objemu komory 10 m3 nyní můžete vidět  na videu v odkazu.


Nový reaktor na zpracování odpadní biomasy


Rozhovor v časopisu THE

Časopis THE publikoval rozhovor s ředitelkou našeho ústavu paní prof. Ing. Lucií Obalovou, Ph.D. s názvem Snížení emisí pomocí správného výzkumu.

IMG_9926web


René - socha z elektroodpadu

Institut environmentálních technologií ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky, firmou Navzdory a umělcem Igorem Hanáčkem odhalili sochu Reného. Jedná se téměř o 2,5 metrovou interaktivní sochu sedícího člověka vyrobenou z elektroodpadu.

Rene_1_web

Rene_2_web


Seminář na téma - Uhlíkaté materiály z biomasy a jejich uplatnění při adsorpci znečištění

V úterý 9. 6. 2020 od 9:00 se uskutečnil v prostorech Institutu environmentálních technologií VŠB-TUO - seminář zaměřený na Uhlíkové materiály z biomasy a jejich uplatnění při adsorpci znečištění.


Přednáška Jaroslava Langa na téma „Uhlíkaté materiály z biomasy a jejich uplatnění při adsorpci znečištění“  pojednávala o přípravě uhlíkatých materiálů a jejich modifikaci, klíčových parametrech pro užití v adsorpci a možnostech jejich aplikace.

Pozvánka


Catalytic Decomposition of N2O and NO – speciální číslo časopisu Catalysts

Prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. se stala hostující editorkou speciálního čísla časopisu Catalysts (vydavatel MDPI) s názvem Catalytic Decomposition of N2O and NO.Promote issue-conference Obalová.


Clay Minerals and Waste Fly Ash Ceramics - special issue of Open Access Journal Minerals

RNDr. Valášková Marta, DSc. se stala hostující editorkou speciálního čísla časopisu Minerals vydavatele MDPI  s názvem Clay Minerals and Waste Fly Ash Ceramics.

Promote issue-conference-valaskova


Aerogels

Ve dnech 18.-20.2. 2020 jsme prezentovali výsledky na konferenci Aerogels v Santiago de Compostela ve Španělsku. Tuto konferenci pořádalo společenstvo COST (Evropská spolupráce v oblasti vědy a techniky).

Polish_web


Photocatalytic Reduction of CO2 - speciální číslo časopisu Catalysts

Ing. Martin Reli, Ph.D. se stal hostujícím editorem speciálního čísla časopisu Catalysts vydavatele MDPI  s názvem Photocatalytic Reduction of CO2.

Promote issue-conference REli


Vyvinuli jsme nový reaktor na zpracování odpadní biomasy

V rámci řešení projektu Technologické agentury ČR EPSILON 3 č. TH03020064 byl vyvinut poloprovozní rotační bioreaktor určený pro ověřování aerobních a anaerobních biologických procesů přeměny biomasy, a to jak při mokrém, tak i při suchém procesu. Bioreaktor o objemu komory 10 m3 je nyní využíván pro zkoušky vsádkové aerobní fermentace respektive kompostování bioodpadu z údržby městské zeleně, jako je např. travní hmota, ořezy květin, keřů a stromů apod. Zařízení bude možno využívat i pro vsádkovou výrobu bioplynu suchou fermentací bioodpadů z údržby městské zeleně, ze zemědělství, nebo například z potravinářských výrob. Ve vývoji jsou poloautomatické dávkovací a vyskladňovací systémy, které umožní reaktor využívat i pro semikontinuální procesy, zejména pro výrobu bioplynu mokrou kofermentací například kejdy s fytomasou či bioodpady. Reaktor bude možno využít i na čistírnách odpadních vod například pro termofilní aerobní stabilizaci přebytečného kalu. Výrobce zařízení předpokládá kusovou výrobu reaktoru, přičemž velikost a výbava zařízení budou upraveny dle požadavků konkrétního zákazníka. Prototyp zařízení by měl být odzkoušen do konce roku 2020.

Nový reaktor na zpracování odpadní biomasy Nový reaktor na zpracování odpadní biomasy Nový reaktor na zpracování odpadní biomasy


Výtěžek vánoční tomboly udělal radost nám i Čtyřlístku!

Již několik let zaměstnanci Institutu environmentálních technologií věnují výtěžek tomboly v rámci vánočního večírku ve prospěch klientů příspěvkové organizace ČTYŘLÍSTEK.
Toto centrum se stará o osoby se zdravotním postižením v Ostravě a jejím okolí. Naše spolupráce ale nekončí jen finančním darem, ale již druhý rok jsme pro klienty připravili dopolední program u nás na institutu, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli velice zajímavé pokusy. .
Jsme rádi, že také letos připravujeme vědecké dopoledne plné zábavy a zajímavých experimentů pro ČTYŘLÍSTEK znova.
Čtyřlístek 2020


9. Česko – polský katalytický seminář CzePoCat 9th

V pátek 7. 2. 2020 pořádal Institut environmentálních technologií v prostorech posluchárny NA4 (Nová aula VŠB-TUO) již 9. ročník Česko-polského katalytického semináře – CzePoCat 2020 zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze i fotokatalýze. Semináře se zúčastní přes 70 účastníků, přičemž více než polovina byla ze zahraničních univerzit.

Seminář zahájila prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. - ředitelka Institutu environmentálních technologií, poté následovaly přednášky studentů doktorského studia a postdoků z Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity Marie Curie-Sklodowské v Lublinu, Technologické univerzity v Lodzi, Západopomořanské technologické univerzity ve Štětíně, Polské akademie věd ve Waršavě, Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha a VŠB-TUO. Mladí vědci ve svých příspěvcích představili témata svých prací zaměřených na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie.


Hlavní hosté:

 • Prof. Dr hab. Andrzej Kotarba z Jagellonské univerzity v Krakově,
 • Prof. Dr. hab. Lucjan Chmielarz z Jagellonské university v Krakově
 • Prof. Dr. hab. Wojciech Macyk z Jagellonské univerzity v Krakově
 • Prof. dr. hab. Janusz Ryczkowski z Univerzity Marie Curie-Sklodowské v Lublinu
 • Dr. hab. Inž. Jacek Grams z Technologické univerzity v Lodzi
 • Dr. hab. Inž. Agnieszka Ruppert z Technologické univerzity v Lodzi
 • Dr. Anna Srebowata z Polské akademie věd ve Waršavě
 • Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. z Univerzity Pardubice
 • Prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. z VŠCHT Praha
 • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA z VŠCHT Praha

CzePoCat 2020

Toto sympósium bylo financováno z EU strukturalních fondů v rámci Operačního programu, Výzkum, Vývoj a vzdělání projekt číslo CZ.02.1.01./0.0/0.0/17_049/0008419 „SPOLUPRÁCE“ a za účastí Velkých infrastruktůr pod projektem číslo LM2018098.

Program semináře CzePoCat


Seminář ‘Environmental applications of residual biomass’

V pondělí 3. 2. 2020 od 11:00 se uskutečnil v prostorech Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO - seminář zaměřený na Environmentální aplikace zbytkové biomasy. Seminář zahájila prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., poté následovala přednáška Dr. Gerardo J.F. Cruze z National University of Tumbes v Peru s názvem Research activities in the group of “Use of residual biomass to produce material for different applications”

Peru web

Program ke stažení


8. mezinárodní chemicko - technologická konference ICCT

Osmý ročník mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami i problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu. ICCT 2020

ICCT-2020-slide

Více informací


Úspěšné obhajoby disertačních prácí

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 byly úspěšně obhájeny dvě disertační práce - „Katalytický rozklad NO“ (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMT, VŠB-TUO) Ing. Terezy Bilkové pod vedením prof. Ing. Lucie Obalové, Ph.D. a práce „Faktory ovlivňující fotokatalytické vlastnosti materiálů na bázi TiO2 v environmentálně významných reakcích“ (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMT, VŠB-TUO) Ing. Miroslavy Edelmannové pod vedením prof. Ing. Kamily Kočí, Ph.D.

TMaMEstatnice


Rozvoj spolupráce s Národní univerzitou v Tumbes

Institut environmentálních technologií rozvíjí spolupráci s Národní univerzitou v Tumbes (Peru) v oblasti výzkumu snižování znečištění vod a ovzduší s využitím sorpčních materiálů připravených z rostlinných odpadů.

Tumbes rektor

Tumbes pozvánka


Seminář s mezinárodní účastí

Institut environmentálních technologií v rámci projektů Institut environmentálních technologií excelentní výzkum a Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů pořádal seminář s mezinárodní účastí.
Hlavními hosty z finské univerzity v Oulu byly prof. Riitta Keiski a Dr. Satu Pitkaäho, které představily prezentací.

DSC00749 - upravena

Program ke stažení


Exkurze Dekonta a.s.

Skupina zabývající se čištěním ovzduší navštívila ve dnech 26. – 28. 8. 2019 v rámci projektu DMS několik provozních jednotek na čištění vzduchu vyvinutých firmou DEKONTA a.s.

Exkurze Dekonta a.s. Exkurze Dekonta a.s.


EuropaCat 2019

Ve dnech 18. – 23. 8. 2019 jsme prezentovali výsledky na 14. mezinárodního kongresu: European Congress on Catalysis v německém Achenu.

Europacat_2019 Europacat_2019


Úspěšná obhajoba disertační práce

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 úspěšně obhájil disertační práci  „Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O“ (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO) Ing. Svatopluk Michalik pod vedením prof. Ing. Lucie Obalové, Ph.D.

Michalik Ph.D.


Cena děkana za nejlepší diplomovou práci

V pondělí 24. 6. 2019 obdržela Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D. červený diplom v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost studijním oboru Bezpečnostní inženýrství. Její diplomová práce s názvem „Analýza rizik aerobního-anaerobního rotačního bioreaktoru“  zároveň získala cenu děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA za nejlepší obhájenou diplomovou práci v akademickém roce 2018/19 v tomto oboru.

Promoce_cerveny diplom_oceneni


Úspěšná obhajoba disertační práce

V pondělí 17. 6. 2019 úspěšně obhájila disertační práci  „Studium pojivových schopností tuhých zbytků po spalování odpadů“ (doktorský studijní program Tepelná technika a paliva v průmyslu, FMT, VŠB-TUO) Ing. Veronika Blahušková pod vedením doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.

Blahuskova


Jednání „Velkých Infrastruktur“ - UniCRE a IET

V úterý 11. 6. 2019 se uskuteční v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO představení „Velkých Infrastruktur“. Cílem je představení nabídky servisní činnosti v rámci otevřeného přístupu ke 2 velkým výzkumným infrastrukturám, konkrétně „Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin (CATPRO)“ LM2015039 a „Energetické využití odpadů a čištění plynů (ENREGAT)“ LM2018098. V rámci akce proběhne i prohlídka laboratoří výzkumné infrastruktury ENREGAT.


Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) pro studenty studijního programu Procesní inženýrství, FMT, VŠB-TUO

Dne 13. 5. 2019 se pod záštitou paní prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D., prorektorky pro vědu a výzkum VŠB-TUO, konala na Institutu environmentálních technologií VŠB-TUO Studentská vědecká odborná činnost pro studenty studijního programu Procesního inženýrství Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO. Do soutěže se přihlásilo 12 studentů navazujícího magisterského studia. Cílem soutěže bylo podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

Všichni soutěžící byli na SVOČ připraveni a porota, kterou tvořili prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. a RNDr. Marta Valášková, DSc., měla nelehkou úlohu.

Vítěz soutěže si odnesl šek na 5 000 Kč. Stal se jím Bc. Tomáš Kiška s prací „Cesiem promotovaný Co3O4 katalyzátor nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného“.

Druhé místo obsadil a šek na 4 000 Kč získal Bc. Denis Lampa s prací „Vliv sekundární nukleace na fyzikální vlastnosti aktivních farmaceutických substancí“.

Na třetím místě skončil a šek na 3 000 Kč si odnesl Bc. Filip Kovár, jehož práce měla název „Rafinace surového kaprolaktamu“.

Na mimořádně uděleném čtvrtém místě skončil a šek na 1 000 Kč si odnesl Bc. Jan Mucha s prací „Mikrofluidní zařízení vyrobené 3D tiskem – generátory kapek“.


Úspěšná obhajoba disertační práce

Ve pátek 12. 4. 2019 úspěšně obhájila disertační práci  „FOTOKATALYTICKÁ REDUKCE CO2 NA MODIFIKOVANÉM TiO2 (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO) Ing. Nela Ambrožová pod vedením prof. Ing. Kamily Kočí, Ph.D.


Přednáška paní Ing. Silwie Gorecké Ph.D.

Zveme Vás na přednášku naší nové kolegyně Ing. Silwie Gorecké Ph.D. na téma „Multicomponent oxide catalysts for environmental purposes“, která se uskuteční ve středu 10.4. 2019 v 9 hod v zasedací místnosti IET.

Putování po projektech

Přijďte nahlédnout do laboratoří vědecko-výzkumného centra VŠB-TUO

V rámci putování po projektech spolufinancovaných z fondů EU můžete navštívit Institut environmentálních technologií, prohlédnout si laboratoře a dozvědět se více o jeho činnosti.


8. Česko – polský katalytický seminář CzePoCat 8th

V pátek 15. 2. 2019 se uskutečnil v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO již 8. ročník Česko-polského katalytického semináře – CzePoCat 8th zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze. Semináře se zúčastnilo 57 účastníků, přičemž 27 bylo zahraničních.
Seminář zahájila prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. z Institutu environmentálních technologií, po té následovaly přednášky studentů doktorského studia a postdoků z Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity Marie Curie-Sklodowské v Lublinu Technologické univerzity v Lodzi, Polské akademie věd ve Waršavě, Univerzity Pardubice a VŠB-TUO. Mladí vědci ve svých příspěvcích představili témata svých prací zaměřených na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní hosté:

 • Prof. Dr hab. Andrzej Kotarba z Jagellonské univerzity v Krakově,
 • Prof. Dr. hab. Lucjan Chmielarz z Jagellonské university v Krakově
 • Prof. Dr. hab. Wojciech Macyk z Jagellonské univerzity v Krakově
 • Prof. dr. hab. Janusz Ryczkowski z Univerzity  Marie Curie-Sklodowské v Lublinu
 • Dr. hab. Inž. Jacek Grams z Technologické univerzity v Lodzi,
 • Dr. Anna Srebowata z Polské akademie věd ve Waršavě
 • Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. z Univerzity Pardubice.
 • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA z VŠCHT Praha

Po ukončení semináře následovala prohlídka laboratoří Institutu environmentálních technologií. Program semináře je přiložen.


Seminář byl finančně podpořen z projektu OP VVV „IET-EV“, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853.

Program


Seminar ‘Environmental applications of nanomaterials’

V pondělí 11. 2. 2019 od 9:30 se uskutečnil v prostorech Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO seminář zaměřený na ekologické využití nanomateriálů. Seminář zahájla paní Ing. Lenka Matějová, Ph.D. poté nasledují přednášky na dané téma.

Hlavním hostem je:

 • Prof. Mark H. Rümmeli

Program


Katalytický seminář

Ve středu 6. 2. 2019 se uskutečnil v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TU Ostrava 2. Katalytický seminář pořádaný katalytickou skupinou při České společnosti chemické zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze.
Seminář zahájila ředitelka Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., poté následovalo představení výzkumné infrastruktury ENREGAT a pak přednášky studentů doktorského studia a postdoků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Pardubice, Ústavu chemických procesů AV ČR a VŠB-TUO. Byla představena témata zaměřená na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie. Součástí programu byly rovněž dvě plenární přednášky: přednáška prof. Ing. Romana Bulánka, Ph.D. „Teplotně programovatelná desorpce: teorie a aplikace“ a přednáška Ing. Pavla Kukuly, Ph.D. „Průmyslové katalyzátory: z laboratoře do praxe“.

Hlavními hosty jsou:

 • Prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. - Univerzita Pardubice
 • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Ing. Pavel Kukula, Ph.D. – Ranido, s.r.o.

Po ukončení semináře následovala prohlídka laboratoří Institutu environmentálních technologií. Program semináře je přiložen.
Seminář byl finančně podpořen Ostravskou pobočkou České společnosti chemické a z projektu výzkumné infrastruktury ENREGAT.

Program


Institut environmentálních technologií získal projekt podpory mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů

Cílem projektu je navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci mezi VŠB-TUO, Institutem environmentálních technologií a čtyřmi průmyslovými podniky, společně řešit vybrané aktuální environmentální problémy za obousměrného transferu informací, znalostí a zkušeností a umožnit propojení výzkumně aplikačních problémů s dosaženými výzkumnými poznatky.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Institut environmentálních technologií získal projekt na podporu excelentního výzkumu

Cílem projektu je podpora rozvoje vybraných výzkumných aktivit IET VŠB-TU s potenciálem praktických aplikací, podpora a posílení výzkumných týmů, rozvoj infrastruktury a posílení mezinárodní vědecké spolupráce tak, aby došlo k růstu konkurenceschopnosti centra a jeho excelence ve výzkumu v mezinárodním měřítku.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


Art and Science 2018

Pro letošní ročník Art and Science jsme připravili stánek na téma „Životodárná voda“. Všechny naše pokusy a aktivity tak souvisely s tím, co se děje ve vodě. Pro nejmenší bylo připraveno výtvarné řádění s malováním na vodní hladinu. Děti vytvářely abstraktní obrazce na fotopapír nebo barvy využily k dekoraci originální plovoucí zahrádky. Studenti středních škol určovali pH neznámých kapalin pomocí vodného roztoku rostlinných barviv. Děti i dospělí si mohli pohrát se světelným mikroskopem, připraveny pro ně byly preparáty nalezené v akváriu – mikroorganismy, měkkýši, larvy nebo části rostlin. Hlavním lákadlem pak byla ukázka moderního přístupu v zemědělství – akvaponický systém spojující chov ryb s pěstováním rostlin. K vidění tak byli jak zástupci vodní říše v podobě kapříků, tak několik druhů rostlin s kořenovým systémem plovoucím ve vodě.


Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) pro studenty studijního programu Procesní inženýrství, FMT, VŠB-TUO

Dne 25. 5. 2018 se pod záštitou pana prof. Ing. Petra Prause, Ph.D., prorektora pro vědu a výzkum VŠB-TUO, konala na Institutu environmentálních technologií VŠB-TUO Studentská vědecká odborná činnost pro studenty studijního programu Procesního inženýrství Fakulty materiálově-technologická VŠB-TUO. Do soutěže se přihlásilo 16 studentů, z toho třináct studentů navazujícího magisterského studia a tři studenti bakalářského studia. Cílem soutěže bylo podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

Všichni soutěžící byli na SVOČ připraveni a porota, kterou tvořili prof. Ing. Petr Praus, Ph.D., doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D. a prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., měla nelehkou úlohu.

Vítěz soutěže si odnesl šek na 5 000 Kč. Stal se jím Zdeněk Zikmund s prací „Suché reformování uhlovodíků“.
Druhé místo obsadila a šek na 4 000 Kč získala Bc. Monika Nogolová s prací „Katalytický rozklad jako možnost snížení emisí NO“.
Na třetím místě skončil a šek na 3 000 Kč si odnesl Bc. Tomáš Glac, jehož práce měla název „Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce“.


6. mezinárodní chemicko - technologické konferenci ICCT

Ve dnech 16. - 18. 4. 2018 jsme prezentovali výsledky na 6. mezinárodní chemicko - technologické konferenci v Mikulově.


Večery s vědci – tentokrát na environmentální téma

Pozvánku na další besedu v centru PANT s vědci naší univerzity a OU v rámci cyklu Večery s vědci – tentokrát na environmentální téma, za VŠB-TUO bude debatovat pan doktor Bílek a paní profesorka Obalová.


Katalytický seminář

Ve středu 7. 2. 2018 se uskutečnil v prostorech Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO Katalytický seminář zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze.
Seminář zahájila ředitelka Institutu environmentálních technologií VŠB-TUO prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., po té následovaly přednášky studentů doktorského studia a postdoků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Pardubice, Ústavu chemických procesů AV ČR, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze a VŠB-TUO. Byly představena témata zaměřená na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie.

Hlavními hosty jsou:

 • Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. - Univerzita Pardubice
 • Prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. - Univerzita Pardubice
 • Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň - Ústav chemických procesů v Praze
 • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


Seminář je finančně podpořen Ostravskou pobočkou České společnosti chemické.

Program


7. Česko – polský katalytický seminář CzePoCat 7th

V pátek 2. 2. 2018 se uskutečnil v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO již 7. ročník Česko-polského katalytického semináře – CzePoCat 7th zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze.
Seminář zahájil prorektor pro vědu a výzkum VŠB-TUO prof. Ing. Petr Praus, Ph.D., po té  následovaly přednášky studentů doktorského studia a postdoků z Jagellonské univerzity v Krakově, Technologické univerzity v Lodzi, Univerzity Pardubice, Ústavu chemických procesů AV ČR a VŠB-TUO. Mladí vědci ve svých příspěvcích představili témata svých prací zaměřených na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie.

Hlavními hosté:

 • Prof. Dr hab. Andrzej Kotarba z Jagellonské univerzity v Krakově
 • Prof. Dr. hab. Wojciech Macyk z Jagellonské univerzity v Krakově
 • Dr. hab. Inž. Jacek Grams z Technologické univerzity v Lodzi
 • Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. z Univerzity Pardubice

Seminář byl finančně podpořen prorektorem pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. v rámci konsorcia PROGRES 3.

Program


Čtyřlístek na IET

Zaměstnanci Institutu environmentálních technologií připravili dne 29. 1. 2018 pro klienty zařízení Čtyřlístek – centrum pro zdravotně postižené sérii komentovaných chemických pokusů a prohlídku laboratoří IET.


Úspěšná obhajoba disertační práce

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 úspěšně obhájil disertační práci  „Příprava polovodičových nanomateriálů a jejích využití pro fotokatalýzu“ (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO) Ing. Ladislav Svoboda pod vedením prof. Ing. Petra Prause, Ph.D.


Úspěšná obhajoba disertační práce

Ve čtvrtek 14.12.2017 úspěšně obhájila disertační práci  „Nosičové tvarované katalyzátory na bázi oxidů kobaltu pro rozklad N2O“ (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO) Ing. Anna Klegova pod vedením prof. Ing. Lucie Obalové, Ph.D.


64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

Ve dnech 23. - 26. 10. 2017 jsme prezentovali výsledky na 64. Konferenci chemického a procesního inženýrství CHISA 2017. Náš tým zabodoval a získal druhou cenu v posterové sekci.


Noc vědců na IET

Zaměstnanci Institutu environmentálních technologií se  i v letošním roce zapojili do celorepublikové akce „Noc vědců“, která se konala dne  6.10.2017.

Náš Institut environmentálních technologií navštívilo  přes 300  návštěvníků.

I věda, může být zábava. Psali o nás, i novinky.cz.

Pavilon nabitý ukázkami byl Institut environmentálních technologií, kde se řeší úkoly, které kombinují znalosti chemie, fyziky, technologií a procesního inženýrství. V průběhu akce mohli zájemci navštívit komentované ukázky na téma: Bioodpad je zdroj energie pro půdu i pro nás, Energie z odpadů, Jak běhá světlo s nečistotou o závod, Jak to chodí ve vodě, Molekuly v pohybu, Ovzduší v pohybu.


Přednáška na téma „Synthesis and characterization of bivalent metal orthosilicate of type M2SiO4

Zveme Vás na přednášku doktorské práce na téma:

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BIVALENT METAL ORTHOSILICATE OF TYPE M2SIO4,

kterou přednese Mr. Tarek Boudharaa z Tunisu. Přednáška se koná dne 2.10.2017 od 10:00 hod v zasedací místnosti IET.


Úspěšná obhajoba disertační práce 

Ing. Marcel Šihor v úterý 19. 9. 2017 úspěšně obhájil disertační práci na téma "Fotokatalytický rozklad oxidu dusného" v doktorském studijním programu Procesní inženýrství (FMMI, VŠB-TUO) pod vedením prof. Ing. Kamily Kočí, Ph.D.  


Pozvánka - INSTRUMENTÁLNÍ NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA

Srdečně Vás zveme na přednášku

INSTRUMENTÁLNÍ NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA,

kterou přednese Prof. Marina Vladimirovna Frontasyeva, Spojený ústav pro jaderný výzkum (JINR) v Dubně, Ruská federace.

Přednáška se koná dne 4. 9. 2017 v 10:30 hod. v zasedací místnosti Institutu environmentálních technologií.

Marina Frontasieva


13th European Congress on Catalysis EUROPACAT 2017

Členky laboratoří heterogenní fotokatalýzy a ochrany ovzduší se 27. - 31. 7. 2017 zúčastnily mezinárodní konference Europacat v italské Florencii.


7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7)

Členové Laboratoře anaerobní digesce se 17.- 19. 7. 2017 zúčastnili mezinárodního kongresu „7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7)” v Las Palmas. Členové nejen aktivně přednášeli, ale byli rovněž předsedové sekcí RENEWABLE ENERGIES a ENVIRONMENTAL ENGINEERING.

Letní škola ELITECAT2017

Katalytická skupina se zúčastnila od 3.7. do 7.7. 2017 Letní školy ELITECAT2017 ve francouzském Lyonu.


Chemical Enginnering & Technology

Paní prof. Lucie Obalová byla hostující editorkou zvláštního vydání časopisu Chemical Engineering & Technology (CHISA 2016).

Editorial1


Nagoya Institute of Technology

Zahraniční stáž Ing. Terezy Bílkové na Nagoya Institute of Technology, vedeným profesorem Masaaki Haneda.


Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) pro studenty studijního programu Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO


5nd International Conference on Chemical Technology

Ve dnech 10. - 12. 4. 2017 jsme prezentovali výsledky na 5. mezinárodní chemicko-technologické konferenci ICCT 2017 v Mikulově.


2nd International Workshop on Graphene and C3N4-based Photocatalysts (IWGCP2)


6. Česko – polský katalytický seminář CzePoCat 6th 

V pátek 3. 2. 2017 proběhl v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO již 6. Česko-polský katalytický seminář – CzePoCat 6th zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze.


Seminář zahájil prorektor pro vědu a výzkum VŠB-TUO prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Po té vystoupili v rámci 24 přednášek studenti doktorského studia a postdoci z Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, Technologické univerzity v Lodzi, Univerzity Pardubice, Ústavu chemických procesů AV ČR a VŠB-TUO. Ve svých příspěvcích představili témata svých prací zaměřených na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie. Byly diskutovány teoretické i praktické poznatky z oblasti výzkumu a podpořena vzájemná mezinárodní spolupráce. Semináře se zúčastnilo 40 osob, z toho 20 bylo z Polska.


Hlavními hosty byli:

 • Dr hab. Lucjan Chmielarz z Jagellonské univerzity v Krakově,
 • prof. Dr. hab. Janusz Ryczkowski z Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu,
 • Dr. hab. Inž.Jacek Grams z Technologické univerzity v Lodzi,
 • doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. z Univerzity Pardubice.

Po ukončení semináře následovala prohlídka laboratoří Institutu environmentálních technologií.

Seminář byl realizován pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum prof. Ing. Petra Prause, Ph.D. a za finanční podpory konsorcia PROGRES 3.


„Zlepši si techniku“ 10.11.2016

Institut environmentálních technologií se zapojil do celouniverzitního dne otevřených dveří VŠB-TU Ostrava „Zlepši si techniku“, který se konal 10.11.2016. Naši univerzitu navštívilo 1474 zaregistrovaných žáků a pedagogů z 33 škol (z toho 15 SŠ) a další jednotlivci.


Návštěva zahraničních odborníků Dr. María de los Milagros a Federico Salvadores

V listopadu 2016 navštívili IET - Laboratoř heterogenní fotokatalýzy zahraniční odborníci – Maria De Los Milágos Ballari, Ph.D., a Federico Salvadores z Národní univerzity Littoral v Santa Fé, Argentina. Odborný pobyt byl zaměřen na modelování fotokatalytických reaktorů pro rozklad CO2 a N2O.


13th Pannonian International Symposium on Catalysis

Skupina zabývající se katalytickými a fotokatalytickými procesy prezentovala výsledky na 13. Pannonském mezinárodním katalytickém symposiu ve dnech 19. – 23. 10. v maďarském Siófoku.


Erasmus výzkumná stáž

V červenci/září 2016 navštívili IET - Laboratoř redukčních a plazmových procesů zahraniční studenti z AGH – University of Science and Technology (Bc. Anna Wybitula, MSc. Mateusz Krzak) v rámci Erasmu výzkumné stáže. Téma jejich práce bylo: „Catalytic pyrolysis of waste sawdust to obtain high quality syngas“


Akreditované metody na IET

V laboratořích IET v červenci úspěšně proběhl dozorový audit ČIA pro následující metody: Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků, Stanovení těkavých organických látek metodou GC/MS a Stanovení uhlovodíků metodou GC/FID, všechny metody pro matrici ovzduší. Po ukončení akreditačního řízení budou laboratoře IET moci provádět akreditované zkoušky v rámci těchto metod pod hlavičkou Akreditované laboratoře Centra nanotechnologií VŠB.

Návštěva zahraničního odborníka prof. Bahaa M. Abu-Zieda  

V červenci/srpnu 2016 navštívil IET - Laboratoř ochrany ovzduší zahraniční odborný pracovník - Bahaa M. Abu-Zied, který je profesorem na katedře chemie, Faculty of Science, Assiut University, Assiut, Egypt. Odborný pobyt byl zaměřen na přípravu, charakterizaci a testování MnxCo1.xCo2O4 katalyzátorů pro katalytický rozklad N2O.

Dne 4.8. v 10 h se v zasedací místnosti uskutečnila krátká přednáška zahraničního odborného pracovníka - Přednáška bude na téma N2O Direct Decomposition over MnxCo1.xCo2O4 Catalysts.

logo_final 16 barev


Soutěž Studentská vědecká odborná činnost pro studenty studijního programu Procesní inženýrství FMMI


Návrh požadavků na kvalifikaci a dovednosti zájemců o pracovní pozici „Asistent znalostního transferu“ na Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava

Návrh požadavků na kvalifikaci a dovednosti zájemců o pracovní pozici „Asistent znalostního transferu“ na Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na keramické materiály
 • ukončené nebo započaté doktorské studium s tématem disertační práce z oblasti keramických materiálů
 • orientace v problematice výroby a vlastností žárovzdorných keramických materiálů
 • předpoklady pro tvůrčí vědeckovýzkumnou činnost
 • publikační činnost v oboru keramických materiálů
 • aktivní znalost anglického jazyka

Motivační dopis a profesní životopis prosím zasílejte do 22. 1. 2016 na adresu


Institut environmentálních technologií získá nové přístrojové vybavení

Ostrava, 29. října 2015 – Institut environmentálních technologií realizuje od začátku letošního roku projekt s názvem Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení Institutu environmentálních technologií, který je podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) částkou 17,98 milionů korun. Účelem projektu je zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení nebo rozvoje výzkumných infrastruktur podpořeného centra výzkumu a vývoje. Ke specifickým cílům projektu patří zvýšení kvality VaVcentra s kvalitními výzkumnými týmy, která má slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků, a to posílením následujících výzkumných aktivit: výzkum anaerobních biotechnologických procesů přeměny bioodpadů; výzkum procesů čištění odpadních plnů; výzkum materiálového využití tuhých zbytků; výzkum důsledků dlouhodobého působení znečištěného prostředí na organismy; výzkum dopadů kontaminace prostředí na změny v biodiverzitě; výzkum dopadu změn klimatických podmínek na fotosyntetickou aktivitu rostlin a výzkum adsorpce z kapalného prostředí. Dále se jedná o posílení kvality a rychlosti transferu technologií a znalostí do praxe a posílení spolupráce s aplikační sférou, zároveň zpětné posílení přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti. A v neposlední řadě jde o posílení výzkumných kapacit centra s pozitivním dopadem na stávající a budoucí výzkumné pracovníky centra se zkušenostmi z VaV projektů a spolupráce s aplikační sférou.

Kontaktní osoba:
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Ředitelka IET
e-mail:
telefon: +420 597 327 300


5. Česko – polský doktorský seminář

V pátek 27. 11. 2015 proběhl v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO již 5. Česko-polský doktorský seminář s názvem „Materiály, jejich charakterizace a použití v katalýze a fotokatalýze“.  Seminář zahájil prorektor pro vědu a výzkum VŠB-TUO prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Po té vystoupili v rámci 24 přednášek studenti doktorského studia z Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, Univerzity Pardubice a VŠB-TUO. Ve svých příspěvcích představili témata svých prací zaměřených na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochranu životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie. Byly diskutovány teoretické i praktické poznatky z oblasti výzkumu a podpořena vzájemná mezinárodní spolupráce. Semináře se zúčastnilo 42 osob, z toho 22 bylo z Polska.

Hlavními hosty byli:

 • prof. Dr. hab. Andrzej Kotarba, prof. Dr. hab. Piotr Kustrowski a Dr hab. Lucjan Chmielarz z Jagellonské univerzity v Krakově
 • prof. Dr. hab. Janusz Ryczkowski z Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu
 • doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. z Univerzity Pardubice

Dalšími účastníky z řad zahraničních hostů a studentů, působících na odborné stáži na IET, byli:

 • Dr. María de los Milagros Ballari (Národní univerzita Littoral v Santa Fé, Argentina)
 • Ing. Pengwei Huo, Ph.D. (Univerzita Jiangsu, Čína)
 • Ing. Federico Salvadores (Národní univerzita Littoral v Santa Fé, Argentina)
 • Ing. Georgina Wu (Griffith univerzita v Brisbane, Austrálie)


Seminář finančně podpořil prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. v rámci  konsorcia PROGRES 3.


Tisková zpráva o ukončení start up fáze projektu OP VaVpI Institut environmentálních technologií