Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2023!

Zahájení výstavy VODA A STAVBA 2020

 30. 11. 2022, 13:00 - 31. 1. 2023
 Fakulta stavební VŠB-TUO
Zveme vás na zahájení výstavy VODA A STAVBA 2020, které se uskuteční 30. listopadu 2022 od 13:00 na Fakultě stavební.

Součástí výstavy jsou  i postery Katedry městského inženýrství FAST VŠB-TUO. Výstava STAVBA A VODA vznikla u příležitosti konání konference VODA 2020 s podtitulem STAVBA A VODA, pořádané Českým svazem stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém. Konference je realizována ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky. Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem
a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla. Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.

Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb. Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

TÉMATA KONFERENCE VODA 2020 A VÝSTAVY STAVBA A VODA: 

Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou

Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech

Sekce C: Urbanismus, architektura a voda

Sekce D: Městské inženýrství

Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby

Sekce F: Geotechnika

 

  49.844876436294N; 18.1530854858424E
Vloženo: 23. 11. 2022
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět