Skip to main content
Skip header

The laboratory of air protection is equipped for research in the area of waste gas treatment processes using catalytic and adsorption based methods. The laboratory has equipment for gaseous sample collection, i.e. a system of passive dosing of gaseous samples, including an automated sampler cleaning system. The laboratory also provides service for gaseous mixture analysis. The laboratory does research and characterisation of gas phase heterogeneous catalysts for heterogeneous reactions, applied in the purification of waste gases from stationary sources both in industrial companies and in the laboratory. It also investigates adsorption and desorption process balance and kinetics. We offer testing of industrial catalysts, research of kinetics of catalytic reactions, modelling of reaction mechanisms, chemical engineering calculations, simulation and design of chemical reactors, determination of adsorption capacities of gases and vapours, and other research tasks, based on the customer's requirements.

Research activities

 • Research of catalysts with applications in the treatment of waste gases from stationary sources (catalytic decomposition of N2O, selective catalytic reduction of NOx, catalytic decomposition of NO, catalytic oxidation of CO).
 • Modeling of reaction mechanisms, research of kinetics of catalytic reactions, research of equilibrium and kinetics of adsorption and desorption processes.

Basic equipment

 • Flow experimental units for testing of catalysts and sorbents in the gas phase equipped with reactors and columns of different scale.
 • Universal device capable to assemble variable laboratory models of physico-chemical processes.
 • Equipment for taking gas samples - a system of passive dosing of the sample, sampling device for personal sampling of organic compounds, automatic cleaning system.
 • Gas chromatographs (TCD, FID, MSD), FTIR, continual analyzers (NOx, NH3, N2O, total organic carbon).
 • Emission apparatus for sampling of particulate matter, heavy metals etc.

Offered services

 • Testing of industrial catalysts (tablets, monoliths) for gas phase reactions.
 • Simulation and design of chemical reactors.
 • Determination of the adsorption capacity of a wide range of gases and vapors.
 • Dynamic measurement of breakthrough curves and their mathematical modeling.
 • Design of effluent gases adsorber.
 • Design of adsorber for balancing the varying concentrations of the components in the flowing gas.
 • Chemical engineering calculations.
 • Analysis of gases.
 • Catalysts and sorbents characterization – amount of reducible and oxidizable components, amount of acidic and bacis sites.

Research team

pprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Ing. Anna Klegová, Ph.D.
dr. inž. Sylwia Górecka
Ing. Dagmar Fridrichová
Mgr. Květoslava Hrádková
Ing. Petr Maršolek
Ing. Martina Sikorová
dr. inž. Kamil Maciej Górecki
Emil Trubka

Contact

Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7327

Ovzduší2 čtverec

Ovzduší3 čtverec

Ovzduší1 čtverec

Report

PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, Tomáš KIŠKA, Magda RELI, Dagmar FRIDRICHOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Katalyzátory pro SCR NOx. -, 2020. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, Tomáš KIŠKA, Ivan KOUTNÍK, Lucie OBALOVÁ, David JECHA, Ján VEREŠ and Milan BOROVEC. Zhodnocení možností snižování emisí NOx z vybraných kogeneračních jednotek selektivní katalytickou redukcí. -, 2020. [Detail]
VLČEK, Jozef, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA, Veronika BLAHŮŠKOVÁ and Jakub KORPAS. Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje. Neuveden, 2019. [Detail]
VLČEK, Jozef, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA, Veronika BLAHŮŠKOVÁ and Jakub KORPAS. Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje. Neuveden, 2018. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Alexandr MARTAUS, Jaroslav LANG, Lenka MATĚJOVÁ, Pavel BUČEK and Lucie OBALOVÁ. Laboratorní testy katalytické oxidace amoniaku na dodaných katalyzátorech a stanovení vybraných fyzikálně-chemických vlastností katalyzátorů. Ranido, s.r.o., 2018. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Jaroslav LANG, Lenka MATĚJOVÁ, Michal VAŠTYL, Pavel BUČEK, Alexandr MARTAUS and Lucie OBALOVÁ. Optimalizace strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny pro selektivní katalytickou redukci NOx. Vysoké učení technické,Fakulta strojního inženýrství , Ústav procesního inženýrství, 2018. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Jaroslav LANG, Ivana TROPPOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Pavel BUČEK and Lucie OBALOVÁ. Optimalizace strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny pro selektivní katalytickou redukci NOx. Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. - ředitel Ústav procesního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické Technická 2896/2 Brno, 616 69, 2017. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA, Jiří FIEDOR, Veronika BLAHŮŠKOVÁ and Jozef VLČEK. Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje. SMS CZ, s.r.o., 2017. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Ivana TROPPOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Jaroslav LANG and Lucie OBALOVÁ. Výzkum kinetického průběhu selektivní katalytické redukce NOx s využitím strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Ivana TROPPOVÁ, Jaroslav LANG, Anna KLEGOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Výzkum kinetického průběhu selektivní katalytické redukce NOx s využitím strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLYUSHINA, Lucie OBALOVÁ and Lenka KUBOŇOVÁ. Ověření katalytických vlastností katalyzátorů SCR NOx/NH3 z jednotek KD6 a KD7. BorsodChem MCHZ s.r.o., 2015. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLYUSHINA, Petr MARŠOLEK, Jan MINÁŘ and Lucie OBALOVÁ. Návrh zařízení pro testování katalyzátorů pro oxidaci těkavých organických látek. Elvac Ekotechnika s.r.o., 2015. [Detail]

Final works

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
Aplikace iontových kapalin k úpravě textilu pro ochranu pokožky proti UV záření
(Application of ionic liquids for textile treatment to protect the skin against UV radiation)
Ing. Jana Vaštyl prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Doctoral

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Katalyzátory na bázi směsných oxidů pro environmentální aplikace.
(Mixed oxide based catalysts for environmental application.)
Bc. Johanka Hibschová Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bachelors

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Cesiem promotovaný Co3O4 katalyzátor nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného
(Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition)
Ing. Tomáš Kiška Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Masters
Rafinace surového kaprolaktamu
(Refining of crude caprolactam)
Ing. Filip Kovár prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters
Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O
(Cesium as Co3O4 promotor for the catalytic decomposition of N2O)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Doctoral
Katalytický rozklad NO
(Catalytic decomposition of NO)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Doctoral

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
Katalytický rozklad jako možnost snížení emisí NO
(Catalytic decomposition of NO as the possibility of NO emissions decrease)
Bc. Monika Nogolová Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Masters
Nanesené tvarované katalyzátory na bázi směsných oxidů kobaltu pro rozklad N2O
(Supported shaped catalysts based on cobalt mixed oxides for N2O decomposition)
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Doctoral

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Optimalizace přípravy kobaltových katalyzátorů nanesených na strukturované nosiče pro katalytický rozklad oxidu dusného.
(Optimization of the process of deposition of cobalt based catalysts for nitrous oxide decomposition on the structured support.)
Ing. Tomáš Kiška Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace předúpravy lakování hliníkových autokol
(Optimization of the coating pretreatment of aluminum car wheels)
Bc. Klára Obroučková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
(Optimization of cesium content in cobalt mixed oxides for N2O catalytic decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Doctoral
Povrchová aktivace uspořádaných mezoporézních křemičitých materiálů kobaltem a rhodiem
(Surface activation of ordered mesoporous silica materials by cobalt and rhodium)
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Doctoral

2014/2015

Title Name of student Supervisor Type
Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
(Study of catalysts for nitrogen oxides decomposition )
Bc. Veronika Draštíková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters

2013/2014

Title Name of student Supervisor Type
Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
(Adsorption of CO2 on activated carbon)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters

2012/2013

Title Name of student Supervisor Type
Tvarované katalyzátory s obsahem přechodných kovů a jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O
(Shaped catalysts containing transition metals and their efficiency for N2O catalytic decomposition )
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters

2011/2012

Title Name of student Supervisor Type
Optimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxidu
(Optimization of Cs and Na promoter content in Co-Mn-Al mixed oxide)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters
Vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu
(The Influence of Support on Catalytic Properties of Co-Mn-Al Mixed Oxide)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters

2010/2011

Title Name of student Supervisor Type
Katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek pro rozklad oxidu dusného
(Catalysts with low content of active species for dinitrogen monoxide decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters
Směsné oxidy s obsahem kovových promotorů pro katalytický rozklad N O
(Mixed Oxides with Metal Promoters for N O Catalytic Decomposition)
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Doctoral
Vliv kovových katalyzátorů na syntézu aminů ve vícefázových reaktorech
(Influence of Metal Catalysts on Amine Synthesis in Multiphase Reactors)
Mgr. Libor Dluhoš prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Doctoral

2009/2010

Title Name of student Supervisor Type
Absorpce oxidu uhličitého
(Absorption of carbon dioxide)
Bc. Lukáš Galla prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters
Odstranění těžkých kovů z popela splaškových kalů v reaktoru s fluidním ložem
(Heavy metal removal of sewage sludge ash in a fluidized bed reactor)
Bc. Libor Perutka prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters

2008/2009

Title Name of student Supervisor Type
Příprava katalyzátorů modifikovaných promotory a jejich aktivita pro katalytický rozklad N2O
(Preparation of Catalysts Modified by Promoters and their Activity for N2O Decomposition)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Bachelors
Kinetika katalytického rozkladu oxidu dusného
(Kinetics of catalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Šárka Michaláková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters
Studium eliminace pachových látek
(Study of malodorous compounds elimination)
Ing. Miroslava Macháčková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Masters
Nanomateriály TiO pro fotokatalytickou reakci CO
(xxx)
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Doctoral