Skip to main content
Skip header

This laboratory focuses on both basic and applied research, using biomass (including biowaste) to produce biowaste, and the research of the subsequent processes, such as biogas purification. We do modelling and evaluation of the processes of anaerobic transformation of biomass into biogas and digestate, which may both be used in energy production. We provide basic analytical service for biogas stations and we also evaluate biogas technologies. We test methane production from non-traditional substrate. We also investigate the biomass aerobic degradation process, i.e. composting. New bioreactors, especially lower capacity ones, are being developed.

Research activities

 • Optimization of wet and dry anaerobic digestion.
 • Assessment of anaerobic digestion of demanding materials and waste streams.
 • Design and development of novel bioreactors – focus on mobile and easily transferable units.

Equipment

 • Respirometric system WTW OXITOP AN6.
 • Series of 1lt bottle reactors (BMP tests)
 • Lab-scale rotary reactor (15 lt)
 • Four (4) vertical reactors coupled with incubator (20 lt)
 • Three (3) CSTR reactors (60 lt)
 • Two (2) rotary reactors with volume 160 lt
 • Two-stage vertical AD reactor (200 lt)
 • Pilot-scale horizontal CSTR AD unit (400 lt)
 • Adjustable inclination (0-90°) pilot-scale reactor (900 lt)
 • Pilot-scale rotary reactor with 10 m3 volume
 • Infrared and electrochemical biogas analysers (CH4, CO2, O2, H2, H2S).
 • Elemental analyser (C, H, N, O, S).
 • Measuring equipment: COD, pH, conductivity, moisture, ORP, O2.
 • Processing equipment: incubators, dryers, autoclaves, gas-holders, crushers, mills, homogenizers.

Offered services

 • Physicochemical characterization of solids (biomass, biowaste, digestate).
 • Chemical characterization of gases (biogas, natural gas).
 • Feedstock preparation and pre-treatment (crushing, hydrolysis, acidification).
 • Downscale of industrial plants anaerobic (co)digestion process.
 • Testing of industrial process parameters (loading, retention time, mixing).
 • Assessment of additives (trace elements, buffering, enzymes, microorganisms).

Research team

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
Ing. Markéta Bouchalová, Ph.D.
Ing. Basinas Panagiotis, Ph.D.
Ing. Petra Wojnarová
Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Jiří Jureček

Contact

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7328

Digesce1 čtverec

Digesce čtverec

Digesce3 čtverec

Report

RUSÍN, Jiří, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Barbora GRYCOVÁ and Adrian PRYSZCZ. Odborná zpráva o průběhu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 projektu č. TH03020064 "Aerobní - anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor. Neuveden, 2018. [Detail]
RUSÍN, Jiří. ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH PROJEKTU TA ČR EPSILON1 TH01030513. AGRO-EKO, spol. s r.o., 2017. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Stanovení měrné produkce methanu a bioplynu siláže čiroku cukrového a ověření vlivu Ligna na digesci tohoto substrátu. CONFORMITY s.r.o., 2017. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Ověření vlivu enzymatického přípravku Lignokal na anaerobní rozklad organické hmoty surového a stabilizovaného čistírenského kalu. CONFORMITY s.r.o., 2017. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu kukuřičného sirupu a kukuřičného oleje. CONFORMITY s.r.o., 2017. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Odborná zpráva o průběhu prací a dosažených výsledcích projektu v programu TAČR ALFA, projekt č. TA01020959 "Výzkum procesu suché anaerobní digesce a realizace nového typu fermentačního zařízení pro zpracovávání zemědělských bioodpadů na bioplyn s využitím plynotěsného vaku". Neuveden, 2015. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Závěrečná zpráva o průběhu prací a dosažených výsledcích projektu Inovační voucher MSK, projekt č. 01464/2014/RRC "Fyzikální modelování procesu semikontinuální polosuché anaerobní digesce organické (podsítné) frakce tuhého komunálního odpadu a základní návrh kontejnerového anaerobního bioreaktoru / DT1". Neuveden, 2015. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Průběžná zpráva o průběhu prací a dosažených výsledcích projektu Inovační voucher Moravskoslezského kraje, projekt č. 01464/2014/RRC "Fyzikální modelování procesu semikontinuální polosuché anaerobní digesce organické (podsítné) frakce tuhého komunálního odpadu a základní návrh kontejnerového anaerobního bioreaktoru / DT1". AGRO-EKO, spol. s r.o., 2014. [Detail]
OBROUČKA, Karel and Jiří RUSÍN. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného projektu ev. č. FI-IM4/215 v programu IMPULS. Ostrava: Ministerstvo průmyslu ČR, 2011. [Detail]