Skip to main content
Skip header

The laboratory of water does basic and applied research in water treatment, including analytical evaluation of surface and waste water. The main areas of research in water treatment are adsorption processes, photocatalytic decomposition, membrane processes, application of microwave fields and bioremediation processes. Research is done on laboratory apparatuses, using both model solutions and real water samples. Materials such as sorbents or catalysts, which are used here, are customised, based on what substances are to be removed (especially medicines and pesticides). We also provide solutions for industries. As for the analytical area, our laboratory is equipped to evaluate metals, ions, organic pollutants and biologically active substances. In this case, their mutual interaction and their influence on organisms present in water (especially bacteria and plants) are also monitored.

Research activities

 • AAS, UV-VIS, ED-XRF, SPRi analysis.
 • Research of waste water treatment.
 • Sorption from aqueous solutions.
 • Residence time distribution measurement and calculation.
 •  Macromolecules interactions study.
 • Synthesis and decomposition in microwave field.

Basic equipment

 • HR-CS AAS contrAA® 700.
 • UV-VIS Spectrophotometer Specord 250+.
 • ED-XRF Spectrometer SPECTRO Xepos.
 • Surface Plasmon Resonance imaging HORIBA OpenPlex.
 • Milestone Ethos Up Microwave Digestion System.
 • Shimadzu UHPLC Nexera XR LC-20AD XR.

Offered services

 • Basic chemical analysis of surface and waste water, including samples with particularly high absorptions and higher stray light quotient, analysis of solid waste extracts and sludge.
 • Direct solid sample analysis by AAS.
 • Multi-element analysis (AAS): Ag, Al, As, Be, Ba, Ca, Cd, Co, Cr (VI), Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sn, Zn.
 • Non-destructive analysis of solid and liquid samples by ED-XRF (simultaneous determination of elements from sodium to uranium).

Research team

Mgr. Martina Vráblová, Ph.D.
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Ing. Kateřina Smutná, Ph.D.
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Jan Bednárek, Ph.D.
Mgr. Jana Vaněková
Mgr. Anna Ocelková
Ing. Adam Hruška
RNDr. Jaroslav Kuchyňa
Mgr. Daniel Vrábl, Ph.D.

Contact

Mgr. Martina Vráblová. Ph.D.
e-mail: 
Tel.:    00420 597 32 7311

Voda2 ctverec

Voda3 ctverec

Publishing and scientific activity

Report

PÁNEK, Petr, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Květoslava HRÁDKOVÁ, Martina SIKOROVÁ, Jana STRAKOŠOVÁ and Barbora SOKOLOVÁ. Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru. Neuveden., 2020. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr PÁNEK, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Petr MARŠOLEK, Květoslava HRÁDKOVÁ, Martina SIKOROVÁ and Jana STRAKOŠOVÁ. Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru. Neuveden., 2019. [Detail]
VRÁBLOVÁ, Martina, Jiří BÍLEK, Pavel BUČEK, Alexandr MARTAUS and Ivan KOUTNÍK. Nanočástice pro úpravu pitné vody. Nanozone, s.r.o., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr PÁNEK, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK and Petr MARŠOLEK. Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru. Neuveden., 2018. [Detail]
VRÁBLOVÁ, Martina, Ivan KOUTNÍK and Pavel LEŠTINSKÝ. Návrh prototypu domovní ČOV. SINEKO Engineering s.r.o., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr PÁNEK, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED and Kateřina KARÁSKOVÁ. Výzkumná zpráva o řešení projektu č. FV-10089 „Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru“ v roce 2017. neuveden, 2017. [Detail]
KALOČ, Miroslav, Pavel VDOVIČÍK, Martina VRÁBLOVÁ, Marcel ŠIHOR, Marek VEČEŘ and Ivan KOUTNÍK. Snížení obsahu kyanidů v odpadních vodách produkovaných ve společnosti Deza, a.s. Valašské Meziříčí. Deza, a.s. Valašské Meziříčí, 2015. [Detail]
KALOČ, Miroslav, Pavel VDOVIČÍK, Martina VRÁBLOVÁ and Dan VRÁBL. Snížení obsahu kyanidů v odpadních vodách produkovaných ve společnosti DEZA a.s. Valašské Meziříčí. Část 2 Měření provedená na biologické laguně Lhotka. Deza, a.s. Valašské Meziříčí, 2015. [Detail]

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
Odbourávání mikropolutantů z vody v hydroponickém systému
(Degradation of micropollutants from water in the hydroponic system)
Natálie Řehová Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bachelors
Studium interakce huminových kyselin s léčivy a pesticidy
(Study of the interaction of humic acids with pharmaceuticals and pesticides )
Bc. Petra Cichoňová Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Masters
Vliv technologie zpracování čistírenských kalů na obsah perzistentních látek
(The influence of sewage sludge processing technology on the content of persistent substances)
Bc. Vojtěch Kasan Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Masters

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Vývoj metody pro průkaz a stanovení kofeinu, nikotinu a jejich metabolitů metodou LC-MS/MS
(Method development for identification and quantification of caffeine, nicotine ant their metabolites by LC-MS/MS method)
Bc. Vojtěch Kasan Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bachelors
Degradace léčiv a pesticidů v akvaponickém systému
(Degradation of drugs and pesticides in the aquaponic system)
Bc. Nikola Veverková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Masters

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Stanovení stopových množství organických látek v biologickém materiálu s využitím mikrovlnného reaktoru k přípravě vzorků
(Determination of trace amounts of organic substancs in biological material using microwave reactor for sample preparation)
Bc. Hana Vjatráková Mgr. Pavel Buček, Ph.D. Masters
Studium transportních jevů s využitím metody rezonance povrchových plazmonů
(Study of transport phenomena using the surface plasmon resonance method)
Ing. Dominika Marková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Masters

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
Monitoring kvality vod v systémech intenzivní zemědělské produkce
(Monitoring water quality in systems of intensive agricultural production)
Bc. Nikola Veverková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bachelors

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Analýza emise volatilních látek rostlinami v měnících se podmínkách prostředí
(Analysis of Emission of Volatile Compounds in Plants in Changing Environment Conditions)
Radka Plačková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bachelors