Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TU Ostrava je autorizovanou osobou č. 260 k posuzování shody stavebních výrobků dle
NV 163/2002 Sb. Autorizace se vztahuje na teplovodní kotle spalující pevná paliva, spadající pod normy ČSN EN 303–5 a ČSN 07 0240 (ČSN 07 0245).

Výkonným pracovištěm je Výzkumné energetické centrum (VEC), které v oblasti zkušebnictví působí více než 15 let jako zkušební laboratoř akreditovaná ČIA (laboratoř č. 1166.3), splňující požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025.

V souvislosti s výše uvedeným Vám nabízíme spolupráci při:

  • Posuzování shody výrobků dle §7 NV 163/2002 Sb.
  • Informativních zkouškách výrobků
  • Poradenství v oblasti požadavků aplikovaných norem

Ve spolupráci s TÜV SÜD Czech s.r.o. jsme schopni zajistit i posouzení dalších relevantních předpisů, vztahujících se na dané zařízení, jako např.:

  • NV 176/2008 Sb. – Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
  • NV 118/2016 Sb. – Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
  • NV 117/2016 Sb. – Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
  • NV 219/2016 Sb. – Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Samozřejmostí je posouzení splnění požadavků Nařízení komise (EU) 2015/1189 o ekodesignu kotlů na tuhá paliva a hodnocení třídy energetické účinnosti dle Nařízení komise (EU) 2015/1187 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva.

Na základě výsledků zkoušek bude vydán, jménem VEC, certifikát o splnění legislativních požadavků.

Související dokumenty

Adresa autorizované osoby č. 260

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba pro oblast zkoušení kotlů

Ing. Kamil Krpec, Ph.D. | tel.: 597 323 853; 734 266 184 | e-mail: