Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Stručné učební osnovy kurzu

 • systémy zabezpečení a kontroly jakosti při měření emisí
 • platná legislativa v ochraně ovzduší a jejich návaznost na legislativu EU
 • organizace mezilaboratorního porovnání zkoušek a jejich hodnocení
 • kriteria pro výběr měřicího místa, parametry měřicího místa
 • kriteria pro výběr měřicí techniky, zajištění metrologické návaznosti přístrojů
 • analytické metody měření, technika odběru, měření složky, detekční limity, interference
 • způsoby kalibrace a ověřování kontinuálních emisních měřicích systémů
 • odběr PCDD/F
 • olfaktometrické stanovení pachových látek, určování obtěžování obyvatelstva zápachem
 • odběr vzorků těžkých kovů
 • statistické zpracování dat v režimu jednorázových měření emisí, nejistoty měření

Přihláška a další informace

Termíny konání

Informace na telefonu 597 323 878.

Místo konání

VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Cena

9 000 Kč, pro členy ALME je cena stanovena na 6 000 Kč, DPH se nevyměřuje (v ceně kurzu jsou studijní materiály, stravování formou snídaní a obědů, občerstvení). U tohoto kurzu nezajišťujeme ubytování (seznam blízkých ubytovacích zařízení je uveden v „dalších informacích“).