Skip to main content
Skip header

Věda a výzkum je nejvýznamnější aktivitou CEET zaměřenou především do oblastí výzkumu materiálů, využití druhotných surovin a alternativních zdrojů energie, akumulace, transformace a řízení energie a environmentálních aspektů a technologií.