Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jsme CEET 
Centrum energetických a environmentálních technologií

CEET je vysokoškolským ústavem VŠB - Technické univerzity Ostrava, který vznikl 1. ledna 2021 sloučením čtyř univerzitních výzkumných ústavů Centra nanotechnologií, Výzkumného energetického centra, Centra ENET a Institutu environmentálních technologií.

Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v oblasti nízkouhlíkové a udržitelné energetiky a environmentálních technologií v souladu s principy cirkulární ekonomiky.
Nabízíme sdílení svého unikátního laboratorního zázemí s fundovanými odborníky pro výzkum, vývoj a vzdělávání studentů všech stupňů studia a jsme otevřeni spolupráci s partnery z veřejného sektoru, aplikační sféry, univerzitami a výzkumnými organizacemi na národní i mezinárodní úrovni.

Sledujte CEET na sociálních sítích: