Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Ostrovní systémy, mikrosítě

Ostrovní systémy, mikrosítě

Ostrovní systémy (v budoucnu komunitní energetika) jsou moderním trendem v elektroenergetice a úzce souvisí s transformací energetiky z centrální na decentralizovanou a obecně s přechodem a modernizací energetických sítí v kontextu „smart grids“. Výzkumný tým se zabývá otázkami využití stochastických obnovitelných zdrojů elektrické energie, akumulačními systémy a řízením všech těchto technologií.

Vehicle to home, Vehicle to grid, Elektromobilita

Výzkumný tým se zabývá vývojem technologií pro systémy, které umožňují kooperaci a sdílení akumulační kapacity mezi elektromobily a stacionárními akumulačními jednotkami pro napájení elektrických sítí (ostrovních i distribučních). V oblasti elektromobility se výzkumný tým soustředí na výzkum a vývoj v oblasti energetické infrastruktury, která je potřebná pro nabíjení elektromobilů a současně na vývoj podpůrných softwarových aplikací, které slouží k efektivnímu posouzení při přechodu velkým automobilových flotil od spalovacích motorů k elektromobilům.

Vehicle to home, Vehicle to grid, Elektromobilita
Diagnostika elektrických zařízení

Diagnostika elektrických zařízení

Výzkumný tým se zaměřuje na výzkum a vývoj moderních diagnostických metod pro široké spektrum elektrických zařízení. Rozsáhlé je zaměření výzkumu a vývoje na problematiku izolačních systémů jak pro kabelová, tak pro izolovaná závěsná vedení. Disponujeme řadou moderních diagnostických přístrojů, které nám umožňují efektivní zjištění aktuálního technického stavu elektrického zařízení pomocí několika metod s různou vypovídací schopností. V této souvislosti poskytujeme rozsáhlé služby v oblasti diagnostiky elektrických zařízení, diagnostiku elektrických strojů točivých i netočivých, včetně diagnostiky elektrických sítí NN, VN.