Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem výzkumného tématu je výzkum v oblasti řízení toku energie v energetické platformě komplexního systému respektující principy cirkulární ekonomiky na úrovni distribučních sítí pro napájení energetických platforem obcí, měst či mikroregionů.

Celkové řešení bude tvořeno dvěma hlavními směry ve výzkumu a vývoji metod řízení:

  • technologií pro přeměnu alternativních paliv, odpadů a vedlejších produktů na využitelné chemické látky a užitečné formy energie, jejich uložení a efektivního užití s podporou digital twin.
  • distribučních sítí elektrické energie v rámci energetických platforem obcí, měst či mikroregionů. Samozřejmostí je využití moderních technologií pro akumulaci energie v různých formách.

Využívány budou nejnovější trendy v oblastech, jako jsou vysoce výkonné výpočty (high-performance computing), pokročilá analýza dat, umělá inteligence a jejich využití pro efektivní samoorganizaci chytrých energetických sítí, adaptivní a plovoucí nastavení jednotlivých prvků podle aktuálních potřeb. Samozřejmostí je využití distribuovaných výpočtů, matematického modelování a optimalizace a technologie digitálních dvojčat vybraných částí pro urychlení a zvýšení efektivity a spolehlivosti vyvinutých řešení. Náš tým je tvořen odborníky v oblasti elektroenergetiky, měřicí a řídicí techniky, informatiky a matematiky.

Akumulace, transformace a řízení energie
Ostrovní systémy, mikrosítě

Ostrovní systémy, mikrosítě

Ostrovní systémy (v budoucnu komunitní energetika) jsou moderním trendem v elektroenergetice a úzce souvisí s transformací energetiky z centrální na decentralizovanou a obecně s přechodem a modernizací energetických sítí v kontextu „smart grids“. Výzkumný tým se zabývá otázkami využití stochastických obnovitelných zdrojů elektrické energie, akumulačními systémy a řízením všech těchto technologií.

Vehicle to home, Vehicle to grid, Elektromobilita

Výzkumný tým se zabývá vývojem technologií pro systémy, které umožňují kooperaci a sdílení akumulační kapacity mezi elektromobily a stacionárními akumulačními jednotkami pro napájení elektrických sítí (ostrovních i distribučních). V oblasti elektromobility se výzkumný tým soustředí na výzkum a vývoj v oblasti energetické infrastruktury, která je potřebná pro nabíjení elektromobilů a současně na vývoj podpůrných softwarových aplikací, které slouží k efektivnímu posouzení při přechodu velkým automobilových flotil od spalovacích motorů k elektromobilům.

Vehicle to home, Vehicle to grid, Elektromobilita
Diagnostika elektrických zařízení

Diagnostika elektrických zařízení

Výzkumný tým se zaměřuje na výzkum a vývoj moderních diagnostických metod pro široké spektrum elektrických zařízení. Rozsáhlé je zaměření výzkumu a vývoje na problematiku izolačních systémů jak pro kabelová, tak pro izolovaná závěsná vedení. Disponujeme řadou moderních diagnostických přístrojů, které nám umožňují efektivní zjištění aktuálního technického stavu elektrického zařízení pomocí několika metod s různou vypovídací schopností. V této souvislosti poskytujeme rozsáhlé služby v oblasti diagnostiky elektrických zařízení, diagnostiku elektrických strojů točivých i netočivých, včetně diagnostiky elektrických sítí NN, VN.