Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Centrum ENET

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti transformace vstupních surovin, zejména z odpadů a alternativních paliv, na využitelné formy energie a jejich následné efektivní využívání.Naším cílem je výzkum a vývoj obnovitelných energetických zdrojů bez škodlivých vlivů na životní prostředí, které zahrnují nové technologie dopravy a zpracování energetických surovin, jejich efektivní energetickou transformaci a moderní řešení tzv. mikrogridů elektrické i tepelné energie s využitím akumulace.

Centrum nanotechnologií

Na Centru nanotechnologií se ve výzkumu zabýváme syntézou a charakterizací nanomateriálů a jejich kompozitů, aplikací nanotechnologií a pokročilých materiálů a myslíme také na jejich environmentální bezpečnost. Dále se zaměřujeme na nanofyziku, magnetooptiku, plazmoniku a spintroniku a molekulární modelování a simulace.

Institut environmentálních technologií

Jsme výzkumně-vzdělávacím pracovištěm a odborně se zaměřujeme na termické metody zpracování odpadů, anaerobní digesci bioodpadů, snižování polutantů (N2O, NOx, VOC, CO2, NH3) v odpadních plynech a ovzduší katalytickými a fotokatalytickými metodami, odstraňování xenobiotik z odpadních a povrchových vod, materiálové využití tuhých zbytků, environmentální technologie a také na nové metody monitorování polutantů v životním prostředí.

Výzkumné energetické centrum

Výzkumné energetické centrum je specializované pracoviště, kde se zabýváme se výzkumnými a vývojovými činnostmi primárně v oblasti energetiky. Jedním z principů našeho fungování je systematické budování partnerských vztahů s podniky a provádění výzkumných činností pro potřeby průmyslové praxe.