Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Pokročilé nanotechnologie

Pokročilé nanotechnologie

nanotechnologie, nanomateriály, nanokompozity, nanočástice, nanovlákna

Vedoucí skupiny:
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.,
CEET-CNT

Materiálově environmentální laboratoř

Materiálově environmentální laboratoř

2D materiály, heterogenní katalýza, solární energie, čištění vod, atomární inženýrství, biomedicína

Vedoucí skupiny:
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., CEET-CNT

EBEAM

EBEAM

nanomateriály, výroba elektronovým paprskem, pokročilá mikroskopie, aditivní výroba, charakterizace in situ

Vedoucí skupiny:
prof. Mark Hermann Rümmeli, CEET-IET

Termochemická a vodíková konverze

Termochemická a vodíková konverze

zplyňování odpadů, pyrolýza, alternativní paliva, vodík, spalování

Vedoucí skupiny:
Ing. Jan Najser, Ph.D., CEET-CENET

Vedlejší energetické produkty

Vedlejší energetické produkty

organické markery, znečištění ovzduší, dopad na životní prostředí, termické procesy, spalování

Vedoucí skupiny:
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc., CEET-CENET

Sypké hmoty

Sypké hmoty

sypký materiál, prášky, procesní zpracování, DEM simulace, doprava

Vedoucí skupiny:
Ing. Lucie Jezerská, Ph.D., CEET-CENET

Moderní systémy vytápění

Moderní systémy vytápění

zdroj tepelné energie, kotel, prachové částice, účinnost, emise znečišťujících látek

Vedoucí skupiny:
Ing. Jiří Horák, Ph.D., CEET-VEC

Inovace a bezpečnost

Inovace a bezpečnost

vodík, zplyňování biomasy, technologie, energetika, bezpečnost

Vedoucí skupiny:
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, CEET-VEC

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů

energetické využití odpadů, tuhé alternativní palivo, energie z odpadu, emise, energetická bilance

Vedoucí skupiny:
prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D., CEET-IET

Biochemické procesy

Biochemické procesy

bioodpad, aerobní a anaerobní fermentace, bioplyn, biomethan, biovodík

Vedoucí skupiny:
Ing. Jiří Rusín, Ph.D., CEET-IET

Průmyslová chemie

Průmyslová chemie

chemické a procesní inženýrství, pyrolýza, katalýza, chemická recyklace, chemická technologie

Vedoucí skupiny:
Ing. Pavel Leštinský, Ph.D., CEET-IET

Heterogenní katalýza

Heterogenní katalýza

heterogenní katalýza, teplotně programované techniky, mechanismus reakce, čištění odpadních plynů, laboratorní a poloprovozní testování

Vedoucí skupiny:
Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D., CEET-IET

Heterogenní fotokatalýza

Heterogenní fotokatalýza

fotokatalytické procesy, redukce CO2, generace vodíku, rozklad N2O, pokročilé oxidační procesy

Vedoucí skupiny:
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., CEET-IET

Příprava materiálů a zhodnocování odpadů

Příprava materiálů a zhodnocování odpadů

nanostrukturované foto/katalyzátory a sorbenty, přírodní látky s přidanou hodnotou, zelené vysokotlaké technologie, mikrovlny, degradace organických těkavých látek

Vedoucí skupiny:
Ing. Lenka Matějová, Ph.D., CEET-IET

Úprava a analýza vod

Úprava a analýza vod

odpadní vody, adsorpce, bioremediace, mikropolutanty, stopová analýza

Vedoucí skupiny:
Mgr. Martina Vráblová, Ph.D., CEET-IET

Technologie pro ochranu prostředí

Technologie pro ochranu prostředí

emise, účinnost, nejlepší dostupná technologie, tuhá alternativní paliva, CO2

Vedoucí skupiny:
Ing. Karel Borovec, Ph.D., CEET-VEC

Inteligentní sítě

Inteligentní sítě

solární energie, větrná energie, akumulace energie, vodíkové technologie, elektromobilita

Vedoucí skupiny:
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D., CEET-CENET

Aplikace pro průmysl a municipality

Aplikace pro průmysl a municipality

energetický management, projektová inženýrská činnost, studie proveditelnosti, energetická koncepce, analýza nákladů a přínosů

Vedoucí skupiny:
Zdeněk Neufinger, MBA, CEET-VEC