Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skupina je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum v oblasti čištění vod, včetně analytického stanovení kvality povrchových a odpadních vod. Předmětem výzkumu jsou především adsorpční a bioremediační procesy, fotokatalytické rozklady a membránové děje. Výzkum je prováděn s využitím materiálů (sorbentů, katalyzátorů) připravovaných s ohledem na odstraňované látky (zejména léčiva a pesticidy). V oblasti analytické jsou stanovovány kovy, ionty a organické polutanty, u nichž jsou sledovány také jejich vzájemné interakce a vliv na organismy přítomné ve vodách.

Klíčová slova

  • odpadní vody
  • adsorpce
  • bioremediace
  • mikropolutanty
  • stopová analýza

Výzkumná oblast

Environmentální aspekty a technologie

Úprava a analýza vod

Vedoucí výzkumné skupiny