Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CEET dlouhodobě a intenzivně spolupracuje s veřejným sektorem a průmyslovými partnery v různých odvětvích především formou smluvního výzkumu a prostřednictvím společných vědeckovýzkumných projektů. Infrastruktura a přístrojové vybavení CEET poskytuje svým pracovníkům zázemí a potenciál pro výzkum v mnoha odvětvích a zajišťuje efektivní přenos technologií z vědecké do komerční sféry. Objem spolupráce s průmyslem CEET tvoří více než polovinu celkového objemu VŠB-TUO.

Spolupráce VŠB-TUOPortfolio CEET

Spolupráce