Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skupina je zaměřena na výzkum procesů čištění odpadních plynů katalytickými a adsorpčními postupy (katalytický rozklad N2O a NO, selektivní katalytická redukce NOx amoniakem, katalytická oxidace CO a NH3, adsorpce a katalytická oxidace VOC a další) včetně studia mechanismů reakcí. Skupina rovněž poskytuje služby v oblasti testování průmyslových katalyzátorů, analytický servis pro analýzy plynných směsí a charakterizaci pevných katalyzátorů teplotně programovanými metodami.

Klíčová slova

  • heterogenní katalýza
  • teplotně programované techniky
  • mechanismus reakce
  • čištění odpadních plynů
  • laboratorní a poloprovozní testování

Výzkumná oblast

Environmentální aspekty a technologie

Heterogenní katalýza

Vedoucí výzkumné skupiny