Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skupina se zabývá přípravou a optimalizací přípravy různých typů nanostrukturovaných materiálů v různých makroskopických formách, z anorganických prekursorů i dostupných odpadních materiálů, zejména pro adsorpci, fotokatalytickou a katalytickou oxidaci organických polutantů v odpadních plynech a fotokatalytické snižování skleníkových plynů. K přípravě materiálů a zhodnocení odpadů využívá mimo konvenčních přístupů i procesů/technologií pracujících se superkritickými a přehřátými tekutinami, podkritickou vodou či mikrovlnami. Rovněž poskytuje analytický servis v oblasti textury materiálů.

Klíčová slova

  • nanostrukturované foto/katalyzátory a sorbenty
  • přírodní látky s přidanou hodnotou
  • zelené vysokotlaké technologie
  • mikrovlny
  • degradace organických těkavých látek

Výzkumná oblast

Environmentální aspekty a technologie

Příprava materiálů a zhodnocování odpadů

Vedoucí výzkumné skupiny