Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skupina se zabývá fotokatalytickými procesy. Studuje zejména účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého, fotokatalytickým rozkladem oxidu dusného, fotokatalytickým štěpením vody v přítomnosti metanolu, odbouráváním polutantů z vody. Rovněž se věnuje výzkumu kinetiky fotokatalytických reakcí a také využití pokročilých oxidačních procesů pro čištění odpadních plynů. Laboratoř je vybavena vsádkovými fotokatalytickými reaktory s různou geometrií pro reakce v plynné i kapalné fázi, průtočným reaktorem pro testování v plynné fázi, fotoelektrochemickým spektrometrem, Kelvinovou sondou a poloprovozní jednotkou pro pokročilé oxidační procesy. 

Klíčová slova

  • fotokatalytické procesy
  • redukce CO2
  • generace vodíku
  • rozklad N2O
  • pokročilé oxidační procesy

Výzkumná oblast

Environmentální aspekty a technologie

Heterogenní fotokatalýza

Vedoucí výzkumné skupiny