Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná skupina se zabývá výzkumem v oblasti strojírenských a zpracovatelských technologií pro termické zpracování odpadních materiálů a alternativních paliv se zaměřením na maximální efektivitu celého procesu. Dále se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum spalování, proudění, přenosu tepla, sušení, sorpce škodlivin ve fluidním kotli a řešení problematiky záměny konvenčních paliv za alternativní. Zabývá se rovněž tvorbou matematických modelů jednotlivých dějů a jejich verifikací prostřednictvím experimentálních měření.

Klíčová slova

  • zplyňování odpadů
  • pyrolýza
  • alternativní paliva
  • vodík
  • spalování

Výzkumná oblast

Využití druhotných surovin a alternaticních zdrojů energie

Termochemická a vodíková konverze

Vedoucí výzkumné skupiny

Ing. Jan Najser, Ph.D.

Ing. Jan Najser, Ph.D.

CEET-CENET