Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná skupina se zabývá vývojem a výzkumem měřících metod, zařízení a technologií ekologizace provozu energetických a průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší, včetně termického využití alternativních paliv. Je autorizovanou zkušební laboratoří pro měření emisí dle platné legislativy. Při své činnosti využívá akreditované postupy, přičemž unikátní jsou kontinuální analýza plynné fáze rtuti v emisích, kontinuální analýza koncentrace čpavku v popelovinách a kontinuální analýza čistoty vodíku. Podílí se na vývoji a ověření účinnosti postupů pro ukládání energií ve formě vodíku a separace CO2.

Klíčová slova

  • emise
  • účinnost
  • nejlepší dostupná technologie
  • tuhá alternativní paliva
  • CO2

Výzkumná oblast

Environmentální aspekty a technologie

Technologie pro ochranu prostředí

Vedoucí výzkumné skupiny