Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skupina se specializuje na výzkum vlivů antropogenní činnosti v oblasti termických procesů na životní prostředí s ohledem na výskyt organických sloučenin. Provádí detailní studium vlastností paliv a produktů spalování s cílem lepšího porozumění samotnému procesu spalování a omezení vzniku technologických problémů. Skupina se zabývá hodnocením znečištění atmosféry, půdy, sedimentů a produktů spalování s cílem vyvinout strategie pro snížení antropogenních dopadů na životní prostředí. Výzkum je orientován i na biologicky rozložitelné materiály a možnosti jejich využití pro energetické technologie.

Klíčová slova

  • organické markery
  • znečištění ovzduší
  • dopad na životní prostředí
  • termické procesy
  • spalování

Výzkumná oblast

Využití druhotných surovin a alternaticních zdrojů energie

Vedlejší energetické produkty

Vedoucí výzkumné skupiny