Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skupina je zaměřena na výzkum výroby bioplynu z biomasy včetně bioodpadů a na výzkum navazujících procesů, jako je separace methanu nebo vodíku aj. Kompostovací procesy směřují k nejefektivnější recyklaci organické hmoty do půdy. Využity by měly být i problematické odpady jako například kaly z čistíren odpadních vod. Anaerobní digesce směřuje k témuž cíli při efektivní produkci bioplynu. Zpracována by měla být například i organická frakce komunálního odpadu. Temná fermentace je prozatím nejslibnější biochemickou metodou výroby vodíku. Membránové procesy umožňují efektivně separovat methan nebo vodík z bioplynu.

Klíčová slova

  • bioodpad
  • aerobní a anaerobní fermentace
  • bioplyn
  • biomethan
  • biovodík

Výzkumná oblast

Využití druhotných surovin a alternaticních zdrojů energie

Biochemické procesy

Vedoucí výzkumné skupiny