Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skupina se zaměřuje na chemické procesy transformace hmoty (chemických látek, polymerů, ale i biomasy) na látky s užitnou hodnotou. Zabývá se výrobou vodíku katalytickým suchým reformováním uhlovodíků vznikajících při termochemickém zpracování materiálů, ale také katalytickou hydrogenací oxidu uhličitého. V rámci chemických a environmentálních technologií v průmyslu rovněž navrhuje a optimalizuje zařízení pro jednotkové operace, kterými se tyto látky zpracovávají, rafinují nebo vyrábějí.

Klíčová slova

  • chemické a procesní inženýrství
  • pyrolýza
  • katalýza
  • chemická recyklace
  • chemická technologie

Výzkumná oblast

Využití druhotných surovin a alternaticních zdrojů energie

Průmyslová chemie

Vedoucí výzkumné skupiny