Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Systém řízení toku elektrické energie mezi elektromobilem a energetickou jednotkou - podpora kritické infrastruktury
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024901
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je vývoj sofistikovaného systému, umožňující sdílení kapacity elektromobilů pro balancování toku energie v energetických jednotkách od úrovně odpovídající spotřebě maloodběratelů až po úroveň odpovídající spotřebě municipality pro provozní a zejména mimořádné události, kdy systém bude sloužit jako záložní zdroj elektrické energie během výpadku dodávky z distribučních sítí, při současném dodržení parametrů kvality elektrické energie. Nabízené řešení je aplikovatelné i na existující infrastrukturu energetických jednotek.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam