Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ExPEDite: Enabling Positive Energy Districts through a Planning and Management Digital Twin 2024 2026

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Circular solutions for keeping food waste out of Central Europe's schools 2024 2026

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Recyklace odpadních hliníkových fólií jako nízkouhlíková náhrada vstupní suroviny 2023 2025

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TS01030208 Kryogenní procesy v energetice 2024 2028
SS07020061 Výzkum procesů zahrnujících výrobu biopelet 2024 2026
TN02000007 Národní centrum vodíkové mobility 2023 2028
CK04000060 Vývoj analytických nástrojů pro efektivní přechod k elektromobilitě 2023 2025
CK04000248 ESO - Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodíkové palivové články 2023 2025
TK05020042 Vývoj plazmového hořáku pro termochemickou konverzi vstupních materiálů na plyn s vysokou koncentrací vodíku 2023 2025
TK05020091 Multifunkční monoblok vysokoteplotního průmyslového tepelného čerpadla v mobilním i stacionárním provedení 2023 2025
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2024

Zahraniční projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SFZP 016204/2021 i-AIRPs Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici 2021 2024