Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř pro studium znečišťujících látek v ovzduší

Laboratoř se zabývá výzkumem znečišťujících částic v ovzduší se zaměřením na výskyt organických látek a určení sekundárního organického aerosolu.

Laboratoř analytické pyrolýzy a organické geochemie

Laboratoř se specializuje na výzkum vlivů antropické činnosti v oblasti termických procesů na životní prostředí