Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příklady vědecko – výzkumné činnosti:

 • Rozvoj a verifikace matematických modelů spalování, turbulentního proudění, přenosu tepla radiací, vícefázového proudění a kolizi pevných částic.
 • Studium možnosti spojení metod CFD (Computational Fluid Dynamics) a DEM (Discrete Element Method) pro simulace vybraných dějů.
 • Vývoj fyzikálních modelů pro validace aplikovaných teorií.

Využívané softwary a vybavení pracoviště:

 • CFD a DEM softwary.
 • 3 moderní výpočetní stanice.
 • Fyzikální model spalovací komory pro plynná paliva s možností demontáže všech segmentů hořáků a s možností změny velké řady podmínek spalovacího procesu.
 • Laboratorní fluidní systém pro verifikaci matematických modelů dvoufázového proudění, přenosu tepla a odpařování.
 • Mobilní zařízení pro vstřikování pevných práškových paliv.
 • Přístroje pro měření teplotních, vektorových, tlakových a koncentračních polí ve zkoumaných prostorech.

Nabízené služby:

 • Simulace různých energetických procesů (např. spalování plynných, pevných i kapalných paliv, tepelné výměníky, tvorba NOx apod.).
 • Možnost simulace vybraných dějů na fyzikálních modelech.
 • Možnost realizace časově náročných výpočtů na disponovaných výpočetních stanicích.
 • Modely energetických a hmotnostních toků.
 • Vizualizace molekulových struktur.

Kontaktní osoba:

Stanislav Honus
e-mail:
tel.: +420 597 323 270