Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum spalování, proudění, přenosu tepla, sušení, sorpce škodlivin ve fluidním kotli a řešením problematiky záměny konvenčních paliv za alternativní. Výzkumná činnost rovněž zahrnuje rozvoj matematických modelů jednotlivých dějů a jejich verifikování prostřednictvím experimentálních měření.

Základní přístrojové vybavení:

 • Analyzátory vybavené ke specifikaci spalování (kontinuální měření teplot, tlaků, rychlostí a složení spalin – O2 , CO, CO2, NO, NO2, SO2, CXHY).
 • Přístroje pro měření rosného bodu, vlhkosti paliv a obsahu sazí ve spalinách.
 • Laboratorní komora pro výzkum (ko)spalování alternativních paliv, proudění a přenosu tepla s možností změny parametrů hoření a demontáže prvků hořáku.
 • Mobilní vstřikovací systém pro výzkum hoření práškových paliv.
 • Termovizní kamera a infračervené teploměry.
 • Laboratorní fluidní komora pro výzkum sorpce škodlivých látek ve spalinách.
 • Zařízení pro výzkum vícefázového proudění, kolizí částic a přenosu tepla ve fluidní vrstvě.
 • CFD a DEM softwary + výpočetní stanice.

Nabídka služeb:

 • Měření emisí a rychlostí proudění spalin z energetických zdrojů menších výkonů.
 • Návrh podmínek spalování alternativních paliv.
 • Určení fyzikálních a spalovacích vlastností alternativních plynných paliv.
 • Matematické modelování energetických procesů.
 • Možnost simulace vybraných dějů na fyzikálních modelech (fluidní vrstva, sušení, spalování, přenos tepla).
 • Testování účinnosti sorbentů a aditiv na snižování emisí škodlivých látek ze spalovacího procesu.
 • Posouzení vhodnost použití různých sorbentů za daných podmínek ve fluidních topeništích.
 • Příprava paliv či sorbentů pro testování dle stanovených parametrů a složení.

Kontaktní osoba:

Stanislav Honus
E-mail:
Tel: +420 597 323 270