Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř se zabývá poskytováním služeb a výzkumem v oblasti termického zpracování odpadních materiálů a alternativních paliv se zaměřením na maximální efektivitu celého procesu. Cílem výzkumu termického zpracování odpadních materiálů je vývoj nových jednotek určených pro energetické a materiálové využití široké škály odpadů. Laboratoř se dále věnuje problematice produkce energie z malých zdrojů a technologiím „Waste-to-energy“.

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ

 • Pyrolýza
 • Zplyňování
 • Torifikace (biouhel)
 • Úprava a čištění procesních plynů
 • Akumulace a hospodaření se energiemi

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

 • Experimentální pyrolýzní jednotka s kapacitou 500 g/h
 • Experimentální kontinuální pyrolýzní jednotka s kapacitou 10 kg/h
 • Poloprovozní pyrolýzní jednotka Pyromatic 250 s kapacitou až 250 kg/h
 • Stirlingův motor – Mikrokogenerační jednotka PCU35-GAS
 • Kogenerační jednotka KE – MNG 100
 • Stratifikační výměník WFC SC20 – 70 kW
 • ORC jednotka na využití odpadního tepla o příkonu 40 kW
 • Dynamometr TESTER TK1
 • Zařízení pro analýzu procesních plynů – procesní analyzátory Siemens FIDEMAT 6, CALOMAT 6, ULTRAMAT 6 a plynový chromatograf Master GC

NABÍDKA SLUŽEB

Laboratoř nabízí komplexní služby v oblasti energetického využití odpadů:

 • Provedení kompletních testů na pyrolýzních jednotkách
 • Spolupráce na vývoji zplyňovacích technologií
 • Měření a analýzy pyrolýzních a zplyňovacích jednotek u zákazníka
 • Analýzy vstupních materiálů
 • Komplexní analýzy produktů
 • Vývoj technologií pro energetické využití biomasy a odpadů dle požadavku zákazníka
 • Konstrukční a projekční činnost v oblasti energetiky
 • Konzultace v oblasti termického zpracování odpadních látek a alternativních pa­liv

Kontaktní osoba:

Jaroslav Frantík
e-mail: Jaroslav.frantik@vsb.cz
tel.: +420 597 325 722

Jan Najser
e-mail:
tel.: +420 597 327 154