Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termochemická a vodíková konverze

CEET - Centrum energetických a environmentálních technologií
Centrum ENET (CENET)
17. listopadu 2172/15
, 708 00 Ostrava - Poruba

Laboratoř Termických Procesů

Laboratoř se zabývá poskytováním služeb a výzkumem v oblasti termického zpracování odpadních materiálů a alternativních paliv se zaměřením na maximální efektivitu celého procesu. 

Laboratoř pro výzkum vysokoteplotních vlastností surovin

Laboratoř se specializuje na výzkum redukčních procesů a testování vysokoteplotních vlastností surovin v prostředí technologických plynů. 

Laboratoř tepelných procesů a proudění

Laboratoř se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum spalování, proudění, přenosu tepla, sušení, sorpce škodlivin ve fluidním kotli a řešením problematiky záměny konvenčních paliv za alternativní. 

Pracoviště modelování fyzikálních a chemických dějů

Pracoviště se zabývá rozvojem a verifikací matematických modelů spalování, turbulentního proudění, přenosu tepla radiací, vícefázového proudění a kolizí pevných částí. 

Laboratoř přípravy paliva a peletizace

Pracoviště se zabývá peletizací materiálů. Peletizace představuje metodu úpravy materiálů, díky níž dojde k zvýšení měrné hmotnosti a zlepšení tokových vlastností.