Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
ExPEDite: Enabling Positive Energy Districts through a Planning and Management Digital Twin
Předmět výzkumu
Projekt ExPEDite se zaměřuje na vytvoření a nasazení nového digitálního dvojčete (DT – digital twin), které umožní monitorování, vizualizaci a řízení energetických toků ve zvolené oblasti v reálném čase. Sada replikovatelných modelovacích nástrojů umožní zúčastněným stranám analyzovat plánovací akce směrem k pozitivní energii nákladově efektivním způsobem, což napomůže jejich rozhodovacímu procesu založenému na faktech. Nástroje budou schopny modelovat výrobu a poptávku po energii v dané oblasti, optimalizovat flexibilitu a simulovat mobilitu a dopravu. Využitím přístupů gamifikace a spoluvytváření projekt zvýší povědomí veřejnosti a její zapojení do dosahování energetické účinnosti. Výsledkem projektu bude zveřejnění praktických pokynů, opakovaně použitelných modelů, algoritmů a školicích materiálů, které pomohou městům replikovat DT pro jejich městské části a podpoří široké přijetí praktik udržitelné energetiky.
Rok zahájení
2024
Rok ukončení
2026
Poskytovatel
Evropská unie
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program EU (zdroj 1401,2401),Horizon Europe
Řešitel
Zpět na seznam