Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
i-AIR REGION
Kód
CZ.11.4.1200.00.016_0260001075
Předmět výzkumu
Základním cílem projektu je zintenzivnit přeshraniční spolupráci v ochraně složek životního prostředí a vytvoření společných nástrojů pro další zlepšování především kvality ovzduší, způsob využívání ekologicky postižených lokalit, zajištění ochrany vod a v odpadovém hospodářství, a to vše s ohledem na trvalé zlepšení kvality života obyvatel regionu. Zároveň si projekt klade za cíl zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o významu znečišťování složek životního prostředí a jejich vlivu na lidské zdraví. Systematická výchova napříč generacemi může změnit zvyklosti a přijmout jiné standardy běžného chování. Řešení projektu na česko - polském pohraničí má význam zejména proto, že území sdílíme společně, máme obdobné historické kořeny i chování, avšak jiné legislativní nástroje a jiný přístup k řešení. Změny podporované projektem mají být trvalé, se stále zlepšujícím se trendem, protože se jedná a systém edukace a sdílení informací. Významnou aktivitou je vytvoření společného informačního portálu, který chybí a vytvoření zázemí pro školení. Konference a workshopy realizované veřejnou správou mají za cíl sjednocení postupu v ochraně životního prostředí, zejména ve kvalitě ovzduší. Jedním s cílů projektu je i příprava společného návrhu harmonizace legislativy a předpisů na lokální, regionální a národní úrovni.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma
Typ
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam