Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší - IIS
Kód
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0006890
Předmět výzkumu
Projekt předpokládá nasazení moderních inteligentních technologií pro on-line mapování koncentrací znečišťujících látek, včetně organických s významným dopadem na zdraví. On-line model umožňuje identifikovat rizika v ploše, v technologiích a umožnit tak jejich eliminaci. Senzorová síť najde uplatnění v kontrole realizovaných opatření typu kotlíkové dotace, při územním plánování nebo pro kontrolu PZKO. Cílem je trvalé zlepšení kvality ovzduší pod úroveň platných limitů.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MZP
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam