Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj nízkoemisního kotle bez elektrické přípojky pracujícím na principu zplyňování biomasy
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024298
Předmět výzkumu
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových technologií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností uvnitř společnosti SLOKOV kovo a.s., ve spolupráci s VaV kapacitami, povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Předložený projekt se orientuje na vývoj unikátního kotle fungujícího na principu zplyňování biomasy, který splní emisní limity bez elektřiny.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MPO
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam