Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Škálovatelný Řídicí Systém pro Aktuátory
Kód
EG20_321/0024308
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt je zaměřený na výzkum a vývoj nové generace modulárních řídicích jednotek pro pokročilé letecké elektromechanické aktuátory, které naleznou využití v nastupující generaci leteckých architektur označovaných například jako More Electric Aircraft (MEA) nebo pokročilejší Full Electric Aircraft (FEA) a které mají přispěj k vyšší ekologičnosti letecké dopravy výrazně vyšším využitím elektrické energie, s čímž je spojena celé řada změn, včetně přechodu na výrazně vyšší napětí palubní sítě. Obsahově je projekt zaměřen na zcela zásadní inovace ovlivňující od samotného konceptu řídicí jednotky aktuátorů, přes které se některé inovace následně přenesou i na samotné aktuátory a pozitivně ovlivní některé parametry celé řídicí soustavy primárních a sekundárních řídicích ploch letadel s možným budoucím rozšířením do oblastí, jako jsou brzdy, podvozek a další. V rámci řešení budou aplikovány a ověřeny konkrétní progresivní technologie a poznatky z oblasti GPT (General Purpose Technologies), které umožní i další budoucí adaptibilitu a zvyšování užitných vlastností nové generace produktů (např. přizpůsobení parametrům palubní sítě a výkonovým potřebám cílové instalace, snížení výkonových ztrát, zvýšení rychlosti odezvy a tím lepší akcelerace, snížení provozních nákladů, zvýšení odolnosti, spolehlivosti a životnosti, umožnění údržby podle stavu) a rozšiřování našich služeb s cílem zvýšení konkurenceschopnosti našich leteckých produktů vyráběných v České republice, a to nad rámec současných konkurenčních výrobků dostupných na světovém trhu.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam