Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních
Kód
EG20_321/0024899
Předmět výzkumu
Cílem projektu je výzkum a vývoj nových produktů - tuhých alternativních paliv (TAP) z hlediska jejich fyzikálních vlastností a chemického složení za účelem spalování těchto paliv v předepsaných provozních podmínkách. Vyvinuty budou tři základní druhy TAP. Druhým cílem projektu je vývoj ověřené technologie postupu výroby vyvinutého tuhého alternativního paliva, které bude dosahovat požadovaných parametrů pro energetické využití v různých provozech. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam