Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Provoz IIS - Inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší
Kód
04414/2021/ŽPZ
Předmět výzkumu
Projekt spočívá v provedení měření prachových částic frakce PM10, PM2,5 a PM1, oxidu dusičitého (NO2), ozonu (O3) a těkavých organických látek (VOC) a sledování meteosituace (vítr, teplota, tlak, vlhkost) systémem Inteligentní identifikační systém (dále jen „IIS“) ve dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji. Každé měření bude provedeno v délce trvání min. 30 kalendářních dnů. Senzorový systém IIS se bude vždy skládat z min. 25 senzorových stanic a 1 referenčního měřicího systému. V průběhu realizace projektu bude provedeno vyhodnocení měření a návrh opatření, pokud měření prokáže významný vliv zdroje znečišťování ovzduší v dané lokalitě. Lokality pro provedení měření budou vybrány poskytovatelem po dohodě s příjemcem s ohledem na bezpečnost měřicích stanic a podmínky instalace. Poskytovateli bude poskytnut online přístup k výsledkům měření.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Kategorie
Obecná forma
Typ
Moravskoslezský kraj
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam