Skip to main content
Skip header
prof. Obalová web

Director IET


+420 597 327 300

ET 3.07
Institute of Environmental Technology
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

ORCID: 0000-0002-7361-2425

Academic quantification

2009 Professor VSB-Technical University of Ostrava
2005 Associate Professor VSB-Technical University of Ostrava
2003 PhD. degree Process engineering, VSB-Technical University of Ostrava
1991 MSc. degree Chemical engineering, Institute of Chemical Technology, Prague

The research areas

  • Chemical and reactor engineering
  • Heterogeneous catalysis and photocatalysis
  • Abatement of N2O and NOx from waste gases
  • Kinetics and mechanisms of chemical reaction
  • Adsorption on solids

Projects

Title
Spolupráce v oblasti technologií snižování emisí
Code
58p21
Start year
2010
End year
2011
Provider
Dům zahraničních služeb
Category
Obecná forma
Type
Projekt Aktion
Solver
Back

Theses lead by lecturer

Bachelors

Title Name of student Supervisor Academic year
Příprava katalyzátorů modifikovaných promotory a jejich aktivita pro katalytický rozklad N2O
(Preparation of Catalysts Modified by Promoters and their Activity for N2O Decomposition)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2008/2009

Doctoral

Title Name of student Supervisor Academic year
Biomasa z hmyzu jako alternativní substrát pro výrobu bioplynu a jeho následné čištění pomocí kondenzující vodní membrány
(Biomass from insects as an alternative substrate for the production of biogas and its subsequent purification using a condensing water membrane)
Ing. Petra Wojnarová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2023/2024
Aplikace iontových kapalin k úpravě textilu pro ochranu pokožky proti UV záření
(Application of ionic liquids for textile treatment to protect the skin against UV radiation)
Ing. Jana Vaštyl prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2022/2023
Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O
(Cesium as Co3O4 promotor for the catalytic decomposition of N2O)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2018/2019
Katalytický rozklad NO
(Catalytic decomposition of NO)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2018/2019
Nanesené tvarované katalyzátory na bázi směsných oxidů kobaltu pro rozklad N2O
(Supported shaped catalysts based on cobalt mixed oxides for N2O decomposition)
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2017/2018
Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
(Optimization of cesium content in cobalt mixed oxides for N2O catalytic decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2015/2016
Povrchová aktivace uspořádaných mezoporézních křemičitých materiálů kobaltem a rhodiem
(Surface activation of ordered mesoporous silica materials by cobalt and rhodium)
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2015/2016
Směsné oxidy s obsahem kovových promotorů pro katalytický rozklad N O
(Mixed Oxides with Metal Promoters for N O Catalytic Decomposition)
Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2010/2011
Vliv kovových katalyzátorů na syntézu aminů ve vícefázových reaktorech
(Influence of Metal Catalysts on Amine Synthesis in Multiphase Reactors)
Mgr. Libor Dluhoš prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2010/2011
Nanomateriály TiO pro fotokatalytickou reakci CO
(xxx)
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2008/2009

Masters

Title Name of student Supervisor Academic year
Rafinace surového kaprolaktamu
(Refining of crude caprolactam)
Ing. Filip Kovár prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2018/2019
Optimalizace předúpravy lakování hliníkových autokol
(Optimization of the coating pretreatment of aluminum car wheels)
Bc. Klára Obroučková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2016/2017
Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
(Study of catalysts for nitrogen oxides decomposition )
Bc. Veronika Draštíková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2014/2015
Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
(Adsorption of CO2 on activated carbon)
Ing. Tereza Bílková, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2013/2014
Tvarované katalyzátory s obsahem přechodných kovů a jejich účinnost pro katalytický rozklad N2O
(Shaped catalysts containing transition metals and their efficiency for N2O catalytic decomposition )
Ing. Anna Klegová, Ph.D. prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2012/2013
Optimalizace obsahu Cs a Na promotoru ve směsném Co-Mn-Al oxidu
(Optimization of Cs and Na promoter content in Co-Mn-Al mixed oxide)
Ing. Svatopluk Michalik prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2011/2012
Vliv nosiče na katalytické vlastnosti Co-Mn-Al směsného oxidu
(The Influence of Support on Catalytic Properties of Co-Mn-Al Mixed Oxide)
Ing. Jana Strakošová prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2011/2012
Katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek pro rozklad oxidu dusného
(Catalysts with low content of active species for dinitrogen monoxide decomposition)
Ing. Žaneta Chromčáková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2010/2011
Absorpce oxidu uhličitého
(Absorption of carbon dioxide)
Bc. Lukáš Galla prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2009/2010
Odstranění těžkých kovů z popela splaškových kalů v reaktoru s fluidním ložem
(Heavy metal removal of sewage sludge ash in a fluidized bed reactor)
Bc. Libor Perutka prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2009/2010
Kinetika katalytického rozkladu oxidu dusného
(Kinetics of catalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Šárka Michaláková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2008/2009
Studium eliminace pachových látek
(Study of malodorous compounds elimination)
Ing. Miroslava Macháčková prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. 2008/2009

Article

KLEGOVÁ, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Tomáš KIŠKA, J. GRYBOŚ, Z. SOJKA and Lucie OBALOVÁ. On the optimal Cs/Co ratio responsible for the N2O decomposition activity of the foam supported cobalt oxide catalysts. Arabian Journal of Chemistry. New York: Elsevier Science, 2023, 16(12), p. nestránkováno. ISSN 1878-5352. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Kateřina PACULTOVÁ, Tereza BÍLKOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Martin KOŠTEJN, Pavlína PEIKERTOVÁ, Paweł STELMACHOWSKI, Pavel KUKULA and Lucie OBALOVÁ. Effect of Zinc on the Structure and Activity of the Cobalt Oxide Catalysts for NO Decomposition. Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2023, 13(1), p. 1-22. ISSN 2073-4344. [Detail]
BÍLKOVÁ, Tereza, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Kvetuse JIRATOVA, Martin KOSTEJN, Grzegorz SLOWIK, Michal RITZ, Masaaki HANEDA and Lucie OBALOVÁ. Surface Potassium Promotion of Co4MnAlOx in Direct NO Decomposition Generates the Same Type of Active Sites as Bulk Promotion. Industrial and engineering chemistry research. Washington, D. C.: American Chemical Society, 2023, 62(31), p. 12053-12442. ISSN 0888-5885. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Tomáš KIŠKA and Lucie OBALOVÁ. How Loading of Co3O4-Cs on an Open-Cell Foam Influences N2O Decomposition. Industrial and engineering chemistry research. Washington, D. C.: American Chemical Society, 2023, 62(3), p. nestránkováno. ISSN 0888-5885. [Detail]
GÓRECKA, Sylwia, Kateřina PACULTOVÁ, Aneta SMÝKALOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Kamil Maciej GÓRECKI, Anna ROKICIŃSKA, Piotr KUŚTROWSKI, Radim ŽEBRÁK and Lucie OBALOVÁ. Role of the Cu content and Ce activating effect on catalytic performance of Cu-Mg-Al and Ce/Cu-Mg-Al oxides in ammonia selective catalytic oxidation. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2022, 573(573 (2022) 151540), p. nestránkováno. ISSN 0169-4332. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Tomáš KIŠKA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI and Lucie OBALOVÁ. Washcoated open-cell foam cobalt spinel catalysts for N2O decomposition. Molecular Catalysis. New York: Elsevier Science, 2022, 533(December), p. nestránkováno. ISSN 2468-8231. [Detail]
ABUZIED, Bahaa M. M.Mohamed, Lucie OBALOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ and Abdullah M. ASIRI. An investigation on the N2O decomposition activity of MnxCo1-xCo2O4 nanorods prepared by the thermal decomposition of their oxalate precursors. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. San Diego: Elsevier, 2021, 93(January), p. 279-289. ISSN 1226-086X. [Detail]
BÍLKOVÁ, Tereza, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Lucie OBALOVÁ and Masaaki HANEDA. Reaction mechanism of NO direct decomposition over K-promoted Co-Mn-Al mixed oxides - DRIFTS, TPD and transient state studies. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2021, 2021(1), p. 257-266. ISSN 1876-1070. [Detail]
GÓRECKA, Sylwia, Kateřina PACULTOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Kamil Maciej GÓRECKI, Tereza BÍLKOVÁ, Radim ŽEBRÁK and Lucie OBALOVÁ. Catalytic oxidation of ammonia over cerium-modified copper aluminium zinc mixed oxides. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(3 November 2021), p. 6581. ISSN 1996-1944. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Tereza BÍLKOVÁ, Martin KOSTEJN and Lucie OBALOVÁ. Oxygen effect in NO direct decomposition over K/Co-Mg-Mn-Al mixed oxide catalyst-Temperature programmed desorption study. Molecular Catalysis. New York: Elsevier Science, 2021, 510(June 2021), p. nestránkováno. ISSN 2468-8231. [Detail]
JIRÁTOVÁ, Květa, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Jana BALABÁNOVÁ, Martin KOŠTEJN and Lucie OBALOVÁ. Direct Decomposition of NO over Co-Mn-Al Mixed Oxides: Effect of Ce and/or K Promoters. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(7), p. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Květuse JIRÁTOVÁ, Pawel STELMACHOWSKI, Andrzej KOTARBA and Lucie OBALOVÁ. Magnesium Effect in K/Co-Mg-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for Direct NO Decomposition. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(8), p. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Kateřina PACULTOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Martin KOŠTEJN and Lucie OBALOVÁ. K-Modified Co-Mn-Al Mixed Oxide-Effect of Calcination Temperature on N2O Conversion in the Presence of H2O and NOx. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(10), p. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
GÓRECKA, Sylwia, Kateřina PACULTOVÁ, Kamil Maciej GÓRECKI, Aneta SMÝKALOVÁ, Katarzyna PAMIN and Lucie OBALOVÁ. Cu-Mg-Fe-O-(Ce) complex oxides as catalysts of selective catalytic oxidation of ammonia to dinitrogen (NH3-SCO). Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(January 2020), p. 1-22. ISSN 2073-4344. [Detail]
ABUZIED, Bahaa M. M.Mohamed, Lucie OBALOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Maged S AL-FAKEH, Abdullah M ASIRI and Fahad M ALMINDEREJ. Nanosheets-nanorods transformation during the non-isothermal decomposition of gadolinium acetate. Ceramics International. San Diego: Elsevier, 2020, 46(16), p. 25467-25477. ISSN 0272-8842. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Tomáš KIŠKA, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Alexandr MARTAUS, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI and Lucie OBALOVÁ. Effect of support on the catalytic activity of Co3O4-Cs deposited on open-cell ceramic foams for N2O decomposition. Materials Research Bulletin. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, 129(September), p. nestránkováno. ISSN 0025-5408. [Detail]
FOJTÁŠKOVÁ, Jana, Ivan KOUTNÍK, Martina VRÁBLOVÁ, Hana SEZIMOVÁ, M. MAXA, Lucie OBALOVÁ and Petr PÁNEK. Antibacterial, Antifungal and Ecotoxic Effects of Ammonium and Imidazolium Ionic Liquids Synthesized in Microwaves. Molecules. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 25(21), p. nestránkováno. ISSN 1420-3049. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Amer INAYAT, Paulina INDYKA, Joanna GRYBOŚ, Zbigniew SOJKA, Kateřina PACULTOVÁ, Wilhelm SCHWIEGER, Anastasia VOLODARSKAJA, Piotr KUŚTROWSKI, Anna ROKICIŃSKA, Dagmar FRIDRICHOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Cobalt mixed oxides deposited on the SiC open-cell foams for nitrous oxide decomposition. Applied Catalysis B: Environmental. San Diego: Elsevier, 2019, 255(117745), p. 1-12. ISSN 0926-3373. [Detail]
HOLIŠOVÁ, Veronika, Marta NATŠINOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Adam SCHRÖFEL, Ivo VÁVRA, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Ivo ŠAFAŘÍK and Lucie OBALOVÁ. Magnetically modified nanogold-biosilica composite as an effective catalyst for CO oxidation. Arabian Journal of Chemistry. Elsevier Science, 2019, 12(7), p. 1148-1158. ISSN 1878-5352. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Tereza BÍLKOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Tomáš KIŠKA, Jana BALABÁNOVÁ, Martin KOŠTEJN, Andrzej KOTARBA, Wojciech KASPERA, Pawel STELMACHOWSKI, Grzegorz SŁOWIK and Lucie OBALOVÁ. Co-Mn-Al mixed oxides promoted by K for direct no decomposition: Effect of preparation parameters. Catalysts. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(7), p. 1-26. ISSN 2073-4344. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Anna KLEGOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ and Dagmar FRIDRICHOVÁ. Must the Best Laboratory Prepared Catalyst Also Be the Best in an Operational Application?. Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(2), p. 160. ISSN 2073-4344. [Detail]
JIRÁTOVÁ, Květa, Kateřina PACULTOVÁ, Jana BALABÁNOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Tereza BÍLKOVÁ, Věra JANDOVÁ, Martin KOŠTEJN, Alexandr MARTAUS, Andrzej KOTARBA and Lucie OBALOVÁ. Precipitated K-promoted Co-Mn-Al mixed oxides for direct NO decomposition: Preparation and Properties. Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(7), p. 592. ISSN 2073-4344. [Detail]
BÍLKOVÁ, Tereza, Kateřina PACULTOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Možnosti snížení emisí NO přímým katalytickým rozkladem. Chemické listy. Praha: Chemické listy, 2019, 113(1), p. 42-47. ISSN 0009-2770. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK, Zdeněk MATĚJ, Piotr KUŚTROVSKI and Lucie OBALOVÁ. TiO2 and Nitrogen Doped TiO2 Prepared by Different Methods; on the (Micro)structure and Photocatalytic Activity in CO2 Reduction and N2O Decomposition. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2018, 18(1), p. 688-698. ISSN 1533-4880. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Alexandr MARTAUS and Jozef VLČEK. Selective non catalytic reduction of NOx by ammonia - Effect of iron additives. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2018, 4(2018), p. 421-429. ISSN 1804-0195. [Detail]
CRUZ, Gerardo Juan Francisco, Lenka KUBOŇOVÁ, Dorian Yasser AGUIRRE, Lenka MATĚJOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Erik CEGMED, Anna WACH, Piotr KUSTROWSKI, Monica Marcela GOMEZ and Lucie OBALOVÁ. Activated carbons prepared from a broad range of residual agricultural biomass tested for xylene abatement in gas phase. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. American Chemical Society, 2017, 5(3), p. 2368-2374. ISSN 2168-0485. [Detail]
RELI, Martin, Marcin KOBIELUSZ, Lenka MATĚJOVÁ, Stanislav DANIŠ, Wojciech MACYK, Lucie OBALOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI, Anna ROKICIŃSKA and Kamila KOČÍ. TiO2 Processed by pressurized hot solvents as a novel photocatalyst for photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 391(1), p. 282-287. ISSN 0169-4332. [Detail]
JIRÁTOVÁ, Květuše, Jana BALABANOVÁ, František KOVANDA, Anna KLEGOVÁ, Lucie OBALOVÁ and Radek FAJGAR. Cobalt Oxides Supported Over Ceria-Zirconia Coated Cordierite Monoliths as Catalysts for Deep Oxidation of Ethanol and N2O Decomposition. Catalysis Letters. Singapur: Springer, 2017, 147(6), p. 1379-1391. ISSN 1011-372X. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Tereza BRUNÁTOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK and Lucie OBALOVÁ. Titanium and zirconium-based mixed oxides prepared by using pressurized and supercritical fluids: On novel preparation, microstructure and photocatalytic properties in the photocatalytic reduction of CO2. Catalysis Today. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 287(JUN 13-17, 2016), p. nestránkováno. ISSN 0920-5861. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Lenka MATĚJOVÁ, Lenka KUBOŇOVÁ, Tomáš STRAŠÁK, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Piotr KUSTROWSKI and Lucie OBALOVÁ. Molecular Dimensions and Porous Structure of Activated Carbons for Sorption of Xylene and Isooctane. Chemical Engineering and Technology. Wiley-VCH, 2017, 40(1), p. 6-17. ISSN 0930-7516. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Zdenek MATEJ, Stanislav DANIS, Lucie OBALOVÁ and Kamila KOČÍ. Vícevrstvé filmy cerem dopovaného TiO2 pro fotokatalytickou redukci CO2. Chemické listy. Chemické listy, 2017, 111(10), p. 667-672. ISSN 0009-2770. [Detail]
ZATLOUKALOVA, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Kamila KOČÍ, Libor CAPEK, Zdeněk MATĚJ, Hana SNAJDHAUFOVA, Janusz RYCZKOWSKI and Grzegorz SLOWIK. Photocatalytic Degradation of Endocrine Disruptor Compounds in Water over Immobilized TiO2 Photocatalysts. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering-International English Edition. Teheran: Jihad Daneshgahi, 2017, 36(2), p. 29-38. ISSN 1021-9986. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Veronika DRAŠTÍKOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Tereza BÍLKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Andrzej KOTARBA and Lucie OBALOVÁ. On the stability of alkali metal promoters in Co mixed oxides during direct NO catalytic decomposition. Molecular Catalysis. SAN DIEGO: Elsevier Science, 2017, 428(Mar 2017), p. 33-40. ISSN 2468-8231. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kvetuse JIRATOVA, Grzegorz SLOWIK, Lucie OBALOVÁ and Pegie COOL. Catalytic activity of cobalt grafted on ordered mesoporous silica materials in N2O decomposition and CO oxidation. Molecular Catalysis. New York: Elsevier Science, 2017, 437( AUGUST 2017), p. 57-72. ISSN 2468-8231. [Detail]
JIRÁTOVÁ, Květuše, František KOVANDA, Jana BALABANOVA, David KOLOUŠEK, Anna KLEGOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Cobalt oxide catalysts supported on CeO2-TiO2 for ethanol oxidation and N2O decomposition. Reaction kinetics, mechanisms and catalysis. Singapur: Springer, 2017, 121(1), p. 121-139. ISSN 1878-5190. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Lucie OBALOVÁ and Kamila KOČÍ. Photocatalytic degradation of nitric oxide on various cerium doped TiO2 thin layers. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(June), p. 46-54. ISSN 1804-0195. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Žaneta CHROMČÁKOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Cs doped cobalt based deN2O catalyst-Pilot plant results. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(JUNE), p. 54-63. ISSN 1804-0195. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, F. KOVANDA, K. JIRATOVA, Jaromír ŠRÁMEK, Piotr KUSTROWSKI, Andrzej KOTARBA, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Kamila KOČÍ and Lucie OBALOVÁ. K-Doped Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for N2O Abatement from Nitric Acid Plant Waste Gases: Pilot Plant Studies. Industrial and engineering chemistry research. Washington: American Chemical Society, 2016, 55(26), p. 7076-7084. ISSN 0888-5885. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Květuše JIRATOVA, Michal RITZ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Anastasia VOLODARSKAJA and Lucie OBALOVÁ. Effect of preparation method on catalytic properties of Co-Mn-Al mixed oxides for N2O decomposition. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Elsevier, 2016, 425(15 December 2016), p. 237-247. ISSN 1381-1169. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK, Andrzej KOTARBA, Piotr KUSTROWSKI, Alice HOSPODKOVA and Lucie OBALOVÁ. Optimization of cerium doping of TiO2 for photocatalytic reduction of CO2 and photocatalytic decomposition of N2O. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2016, 78(3), p. 550-558. ISSN 0928-0707. [Detail]
LUDVÍKOVÁ, Jana, Magdalena JABŁOŃSKA, Květuše JIRÁTOVÁ, Lucjan CHMIELARZ, Jana BALABÁNOVÁ, František KOVANDA and Lucie OBALOVÁ. Co-Mn-Al mixed oxides as catalysts for ammonia oxidation to N2O. Research on Chemical Intermediates. Dordrecht: Springer Netherlands, 2016, 42(3), p. 2669-2690. ISSN 0922-6168. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA and Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalytic decomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, 178(7.10.2014), p. 108-116. ISSN 0926-3373. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA and Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalyticdecomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, p. neuveden. ISSN 0926-3373. [Detail]
CHROMČÁKOVÁ, Žaneta, Lucie OBALOVÁ, František KOVANDA, Piotr KUSTROWSKI, Květuše JIRÁTOVÁ, Dominik LEGUT, Adrii TITOV, Michal RITZ, Dagmar FRIDRICHOVÁ and Svatopluk MICHALIK. Effect of precursor synthesis on catalytic activity of Co3O4 in N2O decomposition. Catalysis Today. Elsevier, 2015, 257(2015), p. 18-25. ISSN 0920-5861. [Detail]
KLYUSHINA, Anna, Kateřina PACULTOVÁ, Stanislava KREJČOVÁ, Grzegorz SŁOWIK, Květuše JIRÁTOVÁ, František KOVANDA, Janusz RYCZKOWSKI and Lucie OBALOVÁ. Advantages of stainless steel sieves as support for catalytic N2O decomposition over K-doped Co3O4. Catalysis Today. Elsevier, 2015, 257(1), p. 2-10. ISSN 0920-5861. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Anna WACH, Piotr KUŚTROWSKI, Lucie OBALOVÁ and Pegie COOL. Catalytic activity of rhodium grafted on ordered mesoporous silica materials modified with uminum in N2O decomposition. Catalysis Today. Elsevier, 2015, 257(1), p. 51-58. ISSN 0920-5861. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, Jana STRAKOŠOVÁ, Květa JIRÁTOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Supported Co–Mn–Al mixed oxides as catalysts for N2O decomposition. Comptes Rendus Chimie. Elsevier, 2015, 18(10), p. 1114-1122. ISSN 1631-0748. [Detail]
RELI, Martin, Miroslava EDELMANNOVÁ, Marcel ŠIHOR, Petr PRAUS, Ladislav SVOBODA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Hana OTOUPALÍKOVÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Lucie OBALOVÁ and Kamila KOČÍ. Photocatalytic H2 generation from aqueous ammonia solution using ZnO photocatalysts prepared by different methods. International Journal of Hydrogen Energy. Elsevier, 2015, 40(1.5.2015), p. 8530-8538. ISSN 0360-3199. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Libor ČAPEK and Jeffrey C.S. WU. Preparation, characterization and photocatalytic performance of TiO2 prepared by using pressurized fluids in CO2 reduction and N2O decomposition. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2015, 76(26 July 2015), p. 621-629. ISSN 0928-0707. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Kamila KOČÍ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Nela AMBROŽOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Libor ČAPEK and Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic hydrogen formation from ammonia in an aqueous solution over Pt-enriched TiO2-ZrO2 photocatalyst. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2015, 15(9), p. 6833-6839. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KLYUSHINA, Anna, Kateřina PACULTOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Advantage of the single pellet string reactor for testing real-size industrial pellets of potassium-doped Co-Mn-Al catalyst for the decomposition of N2O. Reaction kinetics, mechanisms and catalysis. Springer, 2015, 115(2), p. 651-662. ISSN 1878-5190. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Tereza BRUNÁTOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ and Kamila KOČÍ. Microstructure-performance study of cerium-doped TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic mitigation of N2O. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), p. 9217–9231. ISSN 0922-6168. [Detail]
CHROMČÁKOVÁ, Žaneta, Lucie OBALOVÁ, Piotr KUSTROWSKI, K WACH, Kateřina KARÁSKOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ and František KOVANDA. Optimization of Cs content in Co–Mn–Al mixed oxide as catalyst for N2O decomposition. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), p. 9319-9332. ISSN 0922-6168. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Lucie OBALOVÁ, Anna WACH, Piotr KUŚTROWSKI and Andrzej KOTARBA. Preparation, characterization and photocatalytic properties of cerium doped TiO2: On the effect of Ce loading on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2014, 152–153(25 June 2014), p. 172-183. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ondřej KOZÁK, Libor ČAPEK, Václav VALEŠ, Martin RELI, Petr PRAUS, Klára ŠAFÁŘOVÁ, Andrzej KOTARBA and Lucie OBALOVÁ. ZnS/MMT nanocomposites: The effect of ZnS loading in MMT on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2014, 158-159(October 2014), p. 410-417. ISSN 0926-3373. [Detail]
RUTKOWSKA, Joanna, Lucjan CHMIELARZ, Daniel MACINA, Zofia PIWOWARSKA, Barbara DUDEK, Andrzej ADAMSKI, Stefan WITKOWSKI, Zbigniew SOJKA, Lucie OBALOVÁ, C.J. Van OERS and Pegie COOL. Catalytic decomposition and reduction of N2O over micro-mesoporous materials containing Beta zeolite nanoparticles. Applied Catalysis B: Environmental. Volume 146. Elsevier, 2014, 146( March 2014), p. 112-122. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Zdenek LACNÝ, Piotr KUSTROWSKI and Lucie OBALOVÁ. Sol–gel derived Pd supported TiO2-ZrO2 and TiO2 photocatalysts; their examination in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July 2014), p. 20-26. ISSN 0920-5861. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Marcel ŠIHOR, Petr PRAUS, Martin RELI and Kamila KOČÍ. Photocatalytic and photochemical decomposition of N2O on ZnS-MMT catalyst. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July), p. 61-66. ISSN 0920-5861. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Lucie OBALOVÁ, Lukáš SKOVRANEK and Ivana TROPPOVÁ. The balancing of VOC concentration fluctuations by adsorption/desorption process on activated carbon. Adsorption. New York: Springer, 2013, 19(1), p. 1-7. ISSN 0929-5607. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina KARÁSKOVÁ, Anna WACH, Piotr KUSTROWSKI, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Svatopluk MICHALIK and Květuše JIRÁTOVÁ. Alkali metals as promoters in Co-Mn-Al mixed oxide for N2O decomposition. Applied Catalysis A: General. Amsterdam: Elsevier, 2013, 462(10.7.2013), p. 227-235. ISSN 0926-860X. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Olga ŠOLCOVÁ and Lucie OBALOVÁ. On sol–gel derived Au-enriched TiO2 and TiO2-ZrO2 photocatalysts and their investigation in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, 285(B), p. 688-696. ISSN 0169-4332. [Detail]
PRAUS, Petr, Martin RELI, Kamila KOČÍ and Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic reactions of nanocomposite of ZnS nanoparticles and montmorillonite. Applied Surface Science. SAN DIEGO: Elsevier Science, 2013, 275(15 June), p. 369-373. ISSN 0169-4332. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Martin RELI, Jaroslav LANG, Vlastimil MATĚJKA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Zdenek LACNÝ and Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 and Ag-TiO2 nanocomposite thin films. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2013, 209(15.6.2013), p. 170-175. ISSN 0920-5861. [Detail]
KREJČÍKOVÁ, Simona, Lenka MATĚJOVÁ, Kamila KOČÍ, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Libor ČAPEK and Olga ŠOLCOVÁ. Preparation and Characterization of Ag-Doped Crystalline Titania for Photocatalysis Applications. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2012, 111(Leden 2012), p. 119-125. ISSN 0926-3373. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Květuše JIRÁTOVÁ and Lucie OBALOVÁ. A comparative study of TiO2-supported and bulk Co-Mn-Al catalysts for N2O decomposition. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 191(1), p. 112-115. ISSN 0920-5861. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Květuše JIRÁTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ and Žaneta CHROMČÁKOVÁ. N2O catalytic decomposition – from laboratory experiment to industry reactor. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 191(1), p. 116-120. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Simona KREJČÍKOVÁ, Olga ŠOLCOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic Decomposition of N2O on Ag-TiO2. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 191(1), p. 134-137. ISSN 0920-5861. [Detail]
LUDVÍKOVÁ, Jana, Květa JIRÁTOVÁ, Jan KLEMPA, Vlasta BOEHMOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Titania supported Co–Mn–Al oxide catalysts in total oxidation of ethanol. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 179(1), p. 164–169. ISSN 0920-5861. [Detail]
RELI, Martin, Kamila KOČÍ, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ and Lucie OBALOVÁ. Effect of calcination temperature and calcination time on the kaolinite/TiO2 composite for photocatalytic reduction of CO2. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(4), p. 10-22. ISSN 1802-5420. [Detail]
RELI, Martin, Marcel ŠIHOR, Kamila KOČÍ, Petr PRAUS, Ondřej KOZÁK and Lucie OBALOVÁ. Influence of reaction medium on CO2 photocatalytic reduction yields over ZnS-MMT. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(1), p. 34-42. ISSN 1802-5420. [Detail]
ČERVENKA, Jan, Tereza MORAVCOVÁ and Lucie OBALOVÁ. The Possibility of Balancing VOC Concentration Fluctuations by a Flow through an Activated Carbon Bed. Adsorption Science & Technology. Essex: Multi-Science Publishing, 2011, 29(2), p. 157-167. ISSN 0263-6174. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Gabriela MANIAK, Kateřina KARÁSKOVÁ, František KOVANDA and Andrzej KOTARBA. Electronic nature of potassium promotion effect in Co-Mn-Al mixed oxide on the catalytic decomposition of N2O. Catalysis Communications. Amsterdam: Elsevier, 2011, 12(12), p. 1055-1058. ISSN 1566-7367. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ, Zdenek LACNÝ and Lucie OBALOVÁ. Comparison of the pure TiO2 and kaolinite/TiO2 composite as catalyst for CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 161(1), p. 105-109. ISSN 0920-5861. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ and František KOVANDA. N2O catalytic decomposition and temperature programmed desorption tests on alkali metals promoted Co-Mn-Al mixed oxide. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 176(1), p. 208-211. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ondřej KOZÁK, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Petr PRAUS and Lucie OBALOVÁ. Influence of reactor geometry on the yield of CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 176(1), p. 212-214. ISSN 0920-5861. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Lucie OBALOVÁ, Oldřich VLACH, Ivana TROPPOVÁ and Jaroslav KALOUSEK. MODELLING OF NO ADSORPTION IN FIXED BED ON ACTIVATED CARBON. Chemical and Process Engineering. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2011, 32(4), p. 367-377. ISSN 0208-6425. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Květuše JIRÁTOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ and František KOVANDA. Simulation of N2O abatement in waste gases by its decomposition over K-promoted Co-Mn-Al mixed oxide catalyst. Chinese Journal of Catalysis. Amsterdam: Science China Press, 2011, 32(5), p. 816-820. ISSN 0253-9837. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina ZATLOUKALOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ and Olga ŠOLCOVÁ. Wavelength Effect on Photocatalytic Reduction of CO2 by Ag/TiO2 Catalyst. Chinese Journal of Catalysis. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, 32(5), p. 812-815. ISSN 0253-9837. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ, Lenka KUBOŇOVÁ and Karel OBROUČKA. The balancing of NO concentration fluctuations by adsorption/desorption process on activated carbon. Separation and Purification Technology. Oxford: Elsevier, 2011, 78(2), p. 245-248. ISSN 1383-5866. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina MATĚJŮ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ and Olga ŠOLCOVÁ. Effect of silver doping on the TiO2 for photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2010, 96(3-4), p. 239-244. ISSN 0926-3373. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Karel BOROVEC, Milan DEJ and Zdenek LACNÝ. N2O EMISSIONS FROM PRODUCTION OF HNO3. Chemical and Process Engineering. Wrocław: Polish Academy of Sciences, 2010, 31(2), p. 253-259. ISSN 0208-6425. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ and Olga ŠOLCOVÁ. Kinetic study of CO2 photocatalytic reduction over TiO2. Chemical and Process Engineering. Wrocław: Polish Academy of Sciences, 2010, 31(3), p. 395-407. ISSN 0208-6425. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ and František KOVANDA. Effect of promoters in Co-Mn-Al mixed oxide catalyst on N2O decomposition. Chemical engineering journal. Lausanne: Elsevier, 2010, 160(2), p. 480-487. ISSN 1385-8947. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie. Účinek promotorů ve směsných oxidech připravených termickým rozkladem podvojných vrstevnatých hydroxidů. Informátor. Praha: Česká společnost pro výzkum a využití jílů, 2010, 1(43), p. 8-10. ISSN 1802-2480. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Karel BOROVEC, Milan DEJ and Zdenek LACNÝ. Emise N2O z výroby kyseliny dusičné. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 2010(2), p. 158-162. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ and Karel OBROUČKA. Zrovnoměrnění koncentračních výchylek oxidu dusnatého tokem přes vrstvu aktivního uhlí. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 2010(3), p. 263-270. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
POTYKOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ and Karel OBROUČKA. Zrovnoměrnění emisí oxidu dusnatého. Paliva. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2010, 2010(4), p. 87-92. ISSN 1804-2058. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina KARÁSKOVÁ, Květa JIRÁTOVÁ and F KOVANDA. Effect of potassium in calcined Co-Mn-Al layered double hydroxide on the catalytic decomposition of N2O. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2009, 90(1-2), p. 132-140. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, L MATĚJOVÁ, Daniela PLACHÁ, Zdenek LACNÝ, J JIRKOVSKÝ and O ŠOLCOVÁ. Effect of TiO2 particle size on the photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2009, 89(3-4), p. 494-502. ISSN 0926-3373. [Detail]
GALEJOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Květa JIRÁTOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ and F KOVANDA. N2O catalytic decomposition - effect of pelleting pressure on activity of Co-Mn-Al mixed oxide catalysts. Chemical papers. Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2009, 63(2), p. 172-179. ISSN 0366-6352. [Detail]
KOVANDA, F, T ROJKA, P BEZDIČKA, Květa JIRÁTOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ, Z BASTL and T GRYGAR. Effect of hydrothermal treatment on properties of Ni-Al layered double hydroxides and related mixed oxides. Journal of solid state chemistry. SAN DIEGO: Academic Press, Elsevier Science Inc, 2009, 182(1), p. 27-36. ISSN 0022-4596. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, František KOVANDA and Květuše JIRÁTOVÁ. Catalytic reduction of nitrous oxide with carbon monoxide over calcined Co-Mn-Al hydrotalcite. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2008, 137(2-4), p. 385-389. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ and Zdenek LACNÝ. Photocatalytic reduction of CO2. Chemical papers. Wien: Walter de Gruyter GmbH, 2008, 62(1), p. 1-9. ISSN 0366-6352. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie and Kateřina PACULTOVÁ. Problematika emisí N2O ve výrobě HNO3. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, 102(7), p. 487-492. ISSN 0009-2770. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, Daniela PLACHÁ and Zdenek LACNÝ. Effects of temperature, pressure and volume of reacting phase on Photocatalysis exempliefied by CO2 photoreduction on suspended nanocrystalline TiO2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav organické chemie a biochemie, 2008, 73(8-9), p. 1192-1204. ISSN 0010-0765. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, František KOVANDA, Květuše JIRÁTOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ and Zdenek LACNÝ. Application of calcined layered double hydroxides as catalysts for abatement of N2O emission. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Akademie věd České republiky, Ústav organické chemie a biochemie, 2008, 73(8-9), p. 1045-1060. ISSN 0010-0765. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie and Vlastimil FÍLA. Kinetic analysis of N2O decomposition over calcined hydrotalcites. Applied Catalysis B: Environmental. Oxford: Elsevier, 2007, 70(1-4), p. 353-359. ISSN 0926-3373. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina PACULTOVÁ, J BALABÁNOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Z BASTL, Marta VALÁŠKOVÁ, Zdenek LACNÝ and František KOVANDA. Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors on catalytic decomposition of N2O. Catalysis Today. Oxford: Elsevier, 2007, 119(1-4), p. 233-238. ISSN 0920-5861. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, K JIRÁTOVÁ, F KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), J BALABÁNOVÁ and Kateřina PACULTOVÁ. Structure-activity relationship in the N2O decomposition over Ni-(Mg)-Al and Ni-(Mg)-Mn mixed oxides prepared from hydrotalcite-like precursors. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Velká Británie: Elsevier, 2006, 248(6), p. 210-219. ISSN 1381-1169. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, K JIRÁTOVÁ, F KOVANDA, Kateřina PACULTOVÁ, Zdenek LACNÝ and Z MIKULOVÁ. Catalytic decomposition of nitrous oxide over catalysts prepared from Co/Mg-Mn/Al hydrotalcite-like compounds. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2005, 60(3-4), p. 289-297. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOVANDA, , ROJKA, JIRÁTOVÁ, Lucie OBALOVÁ and GRYGAR. Směsné oxidy připravené tepelným rozkladem Co-Mn-Al hydrotalcitů a jejich katalytické vlastnosti. ChemZi. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005, 1(1), p. 81. ISSN 1336-7242. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie and Zdenek LACNÝ. Nitrous oxide emissions from the selected stationary sources. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada vědecko-výzkumných ústavů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, 51(1), p. 91-97. ISSN 1801-5514. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, F KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ, Zdenek LACNÝ and Kateřina KOLINOVÁ. A study of the catalytic activity of calcined Ni/Mg/Al (Mn) hydrotalcites for N2O decomposition. Chemical papers. Bratislava: Walter de Gruyter GmbH, 2004, 58(1), p. 33-40. ISSN 0366-6352. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA and Kateřina PACULTOVÁ. Možnosti použití katalyzátorů na bázi hydrotalcitu pro katalytický rozklad N2O. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(8), p. 700. ISSN 0009-2770. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie and BERNAUER. Katalytický rozklad N2O. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, 97(5), p. 255-259. ISSN 0009-2770. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Zdenek LACNÝ and SMETANA. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Oxides Derived from Hydrotalcite- Like Compounds. Chemical papers. Bratislava: Walter de Gruyter GmbH, 2002, 56(6), p. 387-393. ISSN 0366-6352. [Detail]
BERNAUER, Bohumil, Miroslav MARKVART, Lucie OBALOVÁ and FOTT. Způsoby odstraňování N2O z odpadních plynů průmyslových a spalovacích procesů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2001, 95(7), p. 392-399. ISSN 0009-2770. [Detail]
WICHTERLE, Kamil and Lucie OBALOVÁ. Suspended particle circulation in gas-lift tanks. Chemical papers. : Walter de Gruyter GmbH, 1999, 53(6), p. 384-390. ISSN 0366-6352. [Detail]

Scientific book

OBALOVÁ, Lucie. Materiály na bázi hydrotalcitu pro katalytický rozklad N2O. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1884-9. [Detail]

Chapter

KREJČÍKOVÁ, Simona, Kamila KOČÍ, Lucie OBALOVÁ, Libor ČAPEK and Olga ŠOLCOVÁ. Chapter 24: Preparation and Characterization of TiO2 - ZrO2 Mixed Oxide Catalysts for Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide. In: Chemistry for Sustainable Development. Dordrecht: Springer, 2012. p. 389-398. ISBN 978-90-481-8649-5. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Lucie OBALOVÁ, Lenka KUBOŇOVÁ and Karel OBROUČKA. The balancing of NO concentration fluctuations by adsorption/desorption process on activated carbon. In: Annual proceedings of science and technology at VŠB-TUO 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 145-148. ISBN 978-80-248-2544-1. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, František KOVANDA and Květuše JIRÁTOVÁ. Catalytic reduction of nitrous oxide with carbon monooxide. In: Annual proceedings of science and technology at VŠB-TUO 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 118-121. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, František KOVANDA, Květuše JIRÁTOVÁ, Zdenek LACNÝ and Kateřina PACULTOVÁ. N2O decomposition over Co/Mg-Mn/Al hydrotalcite based catalysts. In: Annual proceedings of science and technology at VŠB-TUO 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 86-91. ISBN 978-80-248-1863-4. [Detail]

Patent, utility model, registered design

KLEGOVÁ, Anna, Tomáš KIŠKA, Kateřina PACULTOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Method of preparation of a catalyst for the removal of nitrous oxide from waste industrial gases and the catalyst prepared by this method. Rijswijk: European patent office, 2020. [Detail]
KLEGOVÁ, Anna, Tomáš KIŠKA, Kateřina PACULTOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Způsob přípravy katalyzátoru pro odstranění oxidu dusného z odpadních průmyslových plynů a katalyzátor připravený tímto způsobem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Pavel LEŠTINSKÝ, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Milan MAXA and Jiří KOUMAR. Směsné extrakční činidlo k odstraňování látek znečišťujících surový kaprolaktam. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
KOVANDA, František, Lucie OBALOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ and Jaromír ŠRÁMEK. Katalyzátor pro odstranění N2O z odpadních plynů a způsob jeho výroby. 2015. [Detail]
ČERVENKA, Jan and Lucie OBALOVÁ. Způsob zrovnoměrnění kolísající koncentrace složky nebo složek v proudícím plynu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Květuše JIRÁTOVÁ and František KOVANDA. Oxidický katalyzátor, zejména pro odstraňování N2O z odpadních průmyslových plynů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. [Detail]

Pilot production, technology

OBALOVÁ, Lucie, Jaromír ŠRÁMEK, František KOVANDA, Květuše JIRÁTOVÁ and Žaneta CHROMČÁKOVÁ. Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného cesiem. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Jaromír ŠRÁMEK, František KOVANDA, Květuše JIRÁTOVÁ and Kateřina KARÁSKOVÁ. Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného draslíkem. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]