Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Posouváme hranice materiálových věd.

logo_SPRAVNE

Pro studenty a výzkumné pracovníky nabízíme využití přístrojového vybavení v režimu otevřeného přístupu zdarma.

Institut environmentálních technologií

... od základního
k aplikovanému výzkumu ...

Institut environmentálních technologií je výzkumně - vzdělávací pracoviště.

Informace o aktuálních projektech

Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů

Cílem projektu je navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci mezi Institutem environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava a 4 partnery projektu, podniky DEKONTA a.s., GASCONTROL, společnost s r.o., UNIKASSET, spol. s r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o., společně řešit vybrané aktuální environmentální problémy za obousměrného transferu informací, znalostí a zkušeností a propojit výzkumně aplikační problémy s dosaženými vědeckými poznatky.

Loga EU a MŠMT

Institut environmentálních technologií – excelentní výzkum

Cílem projektu je podpora rozvoje vybraných výzkumných aktivit IET VŠB-TU s potenciálem praktických aplikací, podpora a posílení výzkumných týmů, rozvoj infrastruktury a posílení mezinárodní vědecké spolupráce tak, aby došlo k růstu konkurenceschopnosti centra a jeho excelence ve výzkumu v mezinárodním měřítku.

Loga EU a MŠMT

... od základního po aplikovaný výzkum ...