Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní vědecká rada je dozorčí orgán, který dohlíží na vědecké aktivity a proces výběru uživatelů výzkumné infrastruktury v otevřeném přístupu.


Členové

Prof. Dr. Kamila Kočí - předseda
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Institut Environmentálních Technologií, Česká republika
Odbornost: Environmentální fotokatalýza, kinetika a reakční mechanismus, polovodičové materiály.

Ao. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Franz Winter
Technická univerzita ve Vídni, Institut chemického inženýrství, Rakousko
Odbornos: Eergetika, spalovací procesy, pyrolýza, vysokoteplotní heterogenní reakce, využití odpadů.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko, Česká republika
Odbornost: Zemědělská fytopatologie a mykologie, mykotoxikologie, rostlinolékařství, biotechnologie.

Dr. Jacek Grams
Technologická univerzita Lodz, Polsko
Odbornost: Katalytická pyrolýza, zpracování odpadního materiálu.

Prof. Dr. Lucjan Chmielarz
Jagellonská univerzita v Krakowě, Fakulta chemická, Polsko
Odbornost: Environmentální katalýza v plynné fázi, kinetika, materiály a chemie povrchů.

Prof. Dr. Libor Čapek
Faculta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Česká republika
Odbornost: Heterogenní katalytické reakce, příprava a charakterizace pevných katalyzátorů, separační procesy, fotokatalýza.

Infrastruktury - logo