Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci spolupráce IET a Centra nanotechnologií VŠB-TUO byla akreditovaná zkušební laboratoř Centra nanotechnologií č. 1611 rozšířena o Laboratoř IET. V Laboratoři IET jsou prováděny akreditované zkoušky vybraných skupin organických látek v ovzduší, emisích, imisích a pracovním prostředí.
Stanovované skupiny látek jsou: polykondenzované aromatické uhlovodíky (PAU/PAH), těkavé organické látky (VOC) a uhlovodíky v rozmezí C10 - C40 (ropné látky).
Detaily viz Příloha k Osvědčení o akreditaci ze dne 29. 8. 2016

Kontakt Laboratoře IET:

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., ředitelka IET: tel.: +420 597 327 300, e-mail:

RNDr. Alexandr Martaus, Ph.D., Analytik specialista IET: tel.: +420 597 327 320, e-mail:

Příloha:

Osvědčení CIA

Osvědčení příloha