Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná skupina Electron Beam Emergent Additive Manufacturing (EBEAM) je průkopníkem v oblasti programované syntézy funkčních materiálů v nanorozměrech, která využívá přesnost a všestrannost výroby pomocí elektronového svazku. Naším cílem je využít elektronové paprsky k pečlivému řízení tvorby materiálů na úrovni blízké atomům i v nanorozměrech. Naším cílem je vyvinout špičkové metodiky, prohloubit naše porozumění základním procesům a zkoumat široké možnosti využití těchto technik programovatelné syntézy.

Pod hlavičkou ERA Chair nejen posouváme hranice aditivní výroby, ale také je nově definujeme a snažíme se dosáhnout bezprecedentní úrovně přesnosti a kontroly při syntéze funkčních materiálů.

Výzkumné činnosti

  • Přesná výroba pomocí elektronových paprsků: Naše práce se zaměřuje na využití elektronových paprsků pro přesné vrstvení a skládání 2D materiálů na různé substráty s využitím pokročilých systémů skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).
  • Pokrok v aditivní výrobě s téměř atomární přesností: Snažíme se zdokonalit techniky aditivní výroby řízené elektronovým svazkem, které umožňují vytvářet struktury s přesností blížící se měřítku jednotlivých atomů, a to pomocí systémů SEM a transmisního elektronového mikroskopu (TEM).
  • Zlepšení technologie a charakterizace: Klíčovou součástí našeho programu je zdokonalení syntézy a technických procesů, zdokonalení charakterizace in situ a vývoj sofistikovaných řídicích systémů a systémů zpětné vazby. Cílem těchto inovací je zdokonalit proces aditivní výroby pomocí elektronového svazku a dosáhnout téměř atomárního rozlišení.

Základní vybavení

  • SEM (skenovací elektronový mikroskop): Nezbytný pro detailní pozorování a analýzu v nanorozměrech.
  • FTIR (infračervený spektrometr s Fourierovou transformací): Klíčový pro identifikaci materiálu pomocí infračervené spektrální analýzy.
  • Ramanův spektrometr: Důležitý pro hodnocení molekulární struktury, chemických vlastností a charakteristik materiálu.

Výzkumný tým

Prof. Dr. Mark H. Rümmeli
Dr. Alicja Bachmatiuk
Dr. Maria Hasan

Kontakt

Prof. Dr. Mark H. Rümmeli
email: mhr1@vsb.cz 
phone:  +420 596 999 143
website: https://ebeam.vsb.cz/