Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř heterogenní fotokatalýzy

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
+ 420 596 997 309
kamila.koci@vsb.cz

Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů

Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
+ 420 596 997 310
lenka.matejova@vsb.cz

Laboratoř ochrany ovzduší

Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
+ 420 597 327 327
katerina.pacultova@vsb.cz

Laboratoř vod

Mgr. Martina Vráblová, Ph.D.
+ 420 597 327 311
martina.vrablova@vsb.cz

Laboratoř termochemických procesů

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
+ 420 596 997 330
pavel.lestinsky@vsb.cz

Laboratoř anaerobní digesce

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
+ 420 596 997 328
jiri.rusin@vsb.cz

Laboratoř spalování

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
+ 420 596 997 308
jozef.vlcek@vsb.cz

Zaměstnanci IET